Trivselsindsats til udskolingen skydes i gang

Trivselsindsats til udskolingen skydes i gang

Basal – sammen om trivsel er en klassebaseret trivselsindsats, der har fokus på bedre trivsel og mestring blandt elever i 7.-10. klasse.

I de kommende uger skal lærere og inklusionsmedarbejdere fra 6 skoler på kursus hos Komiteen for Sundhedsoplysning. Her bliver de klædt på til at undervise deres udskolingselever i indsatsen. Basal giver eleverne redskaber til at få flere gode dage og komme godt igennem de svære.

Basal – sammen om trivsel opstartes på et tidspunkt, hvor et stigende antal undersøgelser viser et stort behov for forebyggelse af mistrivsel blandt børn i udskolingen. Basal understøtter som trivselsindsats dette forebyggelsesarbejde.

Basal – sammen om trivsel gennemføres i samarbejde med Ole Kirk’s Fond.

Læs mere om Basal – sammen om trivsel

For mere info kontakt:
Chefkonsulent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tlf. +45 3027 7747
Projektkoordinator Mette Magnevall, merm@sundkom.dk, Tlf. +45 2459 8618   

Virtuel konference 4. maj 2022

Virtuel konference 4. maj 2022

I samarbejde med Københavns Kommune afholder Komiteen for Sundhedsoplysning virtuel konference 4. maj under titlen “Kommunen, borgeren og det virtuelle rum – fremmøde eller on demand?” Dagen tager afsæt i, hvilke forventninger borgerne har til kommunerne i en tid, hvor næsten al information ligger online, mange fysiske møder er erstattet med virtuelle rum.

Programmet byder på vidensdeling og inspiration til, hvordan man kan – og måske skal – fange borgernes opmærksomhed i fremtiden.

Mød blandt andre sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling, fremtidsforsker og direktør Bogi Eliasen og kommunikations- og public affairsdirektør Annette Spanggaard fra Coca Cola, der giver input fra en anden verden.

Hør også om KøbenhavnsGladsaxeKøge og Viborg kommuners samt Komiteen for Sundhedsoplysnings erfaringer med test af forskellige virtuelle platforme til en indsats for pårørende.

Arrangør: Komiteen for Sundhedsoplysning og Københavns Kommune

Se program HER
Tilmelding HER

Pårørendeindsats fortsætter i hver anden kommune

Pårørendeindsats fortsætter i hver anden kommune

Efter fire år som projekt fortsætter mere end halvdelen af landets kommuner med at udbyde pårørendeindsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende til deres borgere. Projektet har hidtil været støttet af satspuljemidler og er nu gået i drift.

Kurset giver pårørende redskaber til at få det bedre i hverdagen. Blandet andet oplever deltagere efter kurset større trivsel og mindre ensomhed. Desuden reduceres deres risiko for stress og depression. Det dokumenterer en evaluering foretaget af VIVE.

‘LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende’ kan både følges som onlinekursus og som gruppeforløb, hvor der er fysisk fremmøde. Endvidere har en del kommuner under Covid-19 udbudt kurset som fjernundervisning og kan fortsat benytte undervisningsformen alt efter ønske og behov.

Forlænget støtteperiode til pårørendeindsats

Forlænget støtteperiode til pårørendeindsats

Kommuner, der endnu ikke udbyder pårørendeindsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende, kan fortsat anmode om økonomisk støtte til opstart og drift hos Komiteen for Sundhedsoplysning. 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende kan både følges som onlinekursus og som undervisning med fysisk fremmøde. I perioden 2017-2021 har i alt 64 kommuner taget imod tilbuddet om støtte.

Kommuner, som ønsker at få tildelt støtten, kan høre nærmere hos chefkonsulent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk / 3027 7747.

Borgere længst væk fra arbejdsmarkedet hjælpes i job

Borgere længst væk fra arbejdsmarkedet hjælpes i job

Indsatsen er helhedsorienteret og målrettet udsatte borgere, der afholder sig fra at gi’ sig i kast med et job pga. symptomer på stress, angst og depression. Fokus ligger på den enkelte borgers mestringsevne og progression. Målet er lønnede arbejdstimer og selvforsørgelse.

Tag styring over din hverdag er en ny beskæftigelsesindsats målrettet kontanthjælpsmodtagere, der har barrierer ud over ledighed. Indsatsen udvikles af Komiteen for Sundhedsoplysning på baggrund af erfaringer fra mestringskurserne LÆR AT TACKLE. Det sker i samarbejde med en række af landets jobcentre.

Tag styring over din hverdag udvikles og testes som et online mestringstilbud, der er baseret på peer-to-peer-princippet. Det betyder, at deltagerne mødes af undervisere, der selv har erfaring med stress, angst og/eller depression, og som har lært at mestre de udfordringer, der følger med, når man har psykiske lidelser; både i forhold til job og til familieliv.

Projektet udvikles tværkommunalt og i samarbejde med en række af landets jobcentre i perioden 2021-2025. Målet er national udbredelse.

Fagpersoner kan læse mere om baggrunden for indsatsen HER.

Jobcentre, der ønsker at indgå i projektet, bedes kontakte:
Projektleder Birgitte Thyde Søe,  tlf. 21 73 48 30 / bt@sundkom.dk.

Yderligere info om indsatsen:
Projektleder Birgitte Thyde Søe, tlf. 21 73 48 30 / bt@sundkom.dk.

Stor interesse for konferencen ’Pårørende i fremtiden’

Stor interesse for konferencen ’Pårørende i fremtiden’

12. januar 2021 afholdt Komiteen for Sundhedsoplysning konferencen Pårørende i Fremtiden med 663 tilmeldte deltagere. Konferencen foregik virtuelt og henvendte sig til politiske og faglige beslutningstagere og medarbejdere i kommuner, regioner og stat samt interesseorganisationer og andre, der arbejder med pårørende. Der var i alt 663 tilmeldte.

Blandt gæsterne var blandt andre formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg Jane Heitmann, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Dagens vært var journalist Anja Bo.

Programmet omfattede oplæg, modererede samtaler samt dialog med deltagerne i form af spørgsmål og afstemninger og bestod af tre temaer med flere spor.

 • Perspektiver på pårørende som en gruppe i samfundet
 • Mestring som tilgang til at styrke medgang i modgang
 • Regionale og kommunale perspektiver på mulighederne for at støtte pårørende til et bedre hverdagsliv

Konferencens oplæg kan ses enkeltvis HER. Hele konferencen kan ses samme sted, hvor man også kan downloade følgende:

 • Oplægsholdernes slides
 • Evaluering af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende, Vive, 2021
 • Casesamling: Vidensdeling om indsatser til pårørende

For spørgsmål vedrørende konferencen og ‘LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende’ kontaktes chefkonsulent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tel. +45 3027 7727.

Positive evalueringsresultater af pårørendeindsats

Positive evalueringsresultater af pårørendeindsats

Pårørende, der har deltaget i indsatsen ’LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende’, har oplevet et mærkbart løft i deres trivsel og reduceret deres risiko for langvarig stress og depression. Det viser en evaluering fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et kort forløb, som ruster deltagerne til at håndtere de store udfordringer, der ofte følger med, når man er nærtstående til en syg. Det kan være udfordringer som fx frustration, magtesløshed, usikkerhed om fremtiden, social isolation og ekstra praktiske opgaver, som man føler et stort ansvar for. Forløbet får deltagerne til at trives bedre og reducerer deres risiko for selv at blive syge af stress eller depression. 

VIVEs evaluering konkluderer følgende forbedringer hos deltagerne efter indsatsen: 

> Større trivsel 
> Reduktion af risiko for langvarig stress og depression
> Mindre ensomhed  
> Mindre belastning  
> Mere tiltro til at kunne opnå praktisk og følelsesmæssig støtte fra omgivelserne (self-efficacy)

Desuden er 88 % af kursisterne ’tilfredse eller meget tilfredse’ med kurset, mens 94 % vil anbefale forløbet til andre. Resultaterne er baseret på en undersøgelse blandt 532 kursister i 39 kommuner.

Hent evalueringen HER
Hent resumé af evalueringen HER

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. Indsats og evaluering gennemføres på baggrund af satspuljemidler under Sundheds- og Ældreministeriet. Forløbet udbydes pt. i 51 kommuner, der har modtaget støtte til opstart og drift

Alle kommuner kan få tildelt tilsvarende støtte ved henvendelse til Komiteen for Sundhedsoplysning.    
Læs mere om indsatsen HER

For yderligere oplysninger kontaktes Chefkonsulent Malene Norborg Petersson, Komiteen for Sundhedsoplysning, tel. 3027 7747 / nm@sundkom.dk

Er du vores nye kollega i Mestring & Empowerment?

Er du vores nye kollega i Mestring & Empowerment?

Komiteen for Sundhedsoplysning søger projektleder med erfaring inden for beskæftigelsesområdet. Vores nye kollega skal drive et af vores nye projekter i Enheden for Mestring og Empowerment. I enheden arbejder vi med udvikling, implementering, kvalitetssikring og undervisning bl.a. indenfor områderne mestring og online-læring. Du kan læse mere om vores aktiviteter på www.empowerment.dk eller  www.sundhedsoplysning.dk.

Projektet
Du skal være med til at igangsætte et projekt målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor sociale og psykiske udfordringer er en barriere for beskæftigelse. I projektet skal der blandt andet udvikles et online forløb, der skal medvirke til, at flere borgere med komplekse problemstillinger øger deres mestringsevne, så de kan rykke tættere på arbejdsmarkedet og i ordinær beskæftigelse. Udviklingen gennemføres i samarbejde med 10 kommunale jobcentre.

Arbejdsopgaver
Dine primære arbejdsopgaver vil være knyttet til dette projekt, herunder projektledelse i forhold til indsatsens udvikling og projektets samlede fremdrift. Jobbet indebærer en bred kontaktflade med forskellige aktører på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet og kræver gode samarbejdsevner og samtidig en evne til at arbejde selvstændigt og systematisk. Du vil skulle arbejde tæt sammen med et projektteam, der har kompetencer inden for online indsatser.

Vi søger en medarbejder, der:

 • Har en relevant, lang videregående uddannelse på kandidatniveau
 • Har erfaring med projektledelse og projektudvikling
 • Har indgående kendskab til beskæftigelsesområdet, herunder kommunale jobcentre
 • Er engageret, handlekraftig, god til at samarbejde og skabe relationer
 • Sætter en ære i at levere solide resultater
 • Er fleksibel mht. arbejdstider og er indstillet på en del rejseaktivitet (indenlands)

Desuden er det en fordel, hvis du har erfaring med:

 • Online-indsatser
 • Viden om projektets målgruppe (aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere)
 • Samarbejde med forskellige faggrupper, både på medarbejder- og lederniveau, fx inden for sundheds-, social- eller beskæftigelsesområdet i kommunerne
 • Fundraising
 • Undervisning, oplæg, workshops eller lignende

Som person er du løsningsorienteret, positiv og evner at arbejde effektivt med et samtidigt højt fagligt niveau. Du har desuden interesse i at arbejde med online løsninger. Vi tilbyder en arbejdsplads med projekter, der gør en forskel, hvor der er ”højt til loftet” og et uhøjtideligt miljø samt engagerede kollegaer.

Der er tale om en fastansættelse (fuldtid). Stillingen aflønnes efter kvalifikationer, men som udgangspunkt som specialkonsulent.

Ansøgningsfrist
Ansøgning og CV sendes til vb@sundkom.dk senest den 13. januar 2021 kl. 12.  
Der afholdes samtaler den 19. og 20. januar. Evt. anden samtale afholdes den 26. januar.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Enhedschef Lea Hegaard på mail
la@sundkom.dk eller telefon 2266 2671.

Program for konferencen ‘Pårørende i fremtiden’ er klar

Program for konferencen ‘Pårørende i fremtiden’ er klar

Mød blandt andre formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg Jane Heitmann, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling på Komiteens konference Pårørende i fremtiden – hvordan styrkes medgang i modgang? Det sker tirsdag 12. januar 2021 fra 12:30-15:30.

Programmet har fokus på, hvad vi ved om pårørendes vilkår og udfordringer, og hvordan de bedst styrkes, så de undgår selv at blive syge. Konferencen modereres af journalist  Anja Bo. Den foregår virtuelt.

Deltagelse er gratis og kræver tilmelding HER

Se det fulde program samme sted.

19,561 mio. skal styrke sårbare unge og voksne

19,561 mio. skal styrke sårbare unge og voksne

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget Komiteen kr. 19.561.000 til udvikling, afprøvning, evaluering og forankring af 2 nye indsatser, der skal understøtte, at sårbare unge og voksne kan blive en del af arbejdsmarkedet. Bevillingen gives på baggrund af, at mange kommuner og uddannelsesinstitutioner efterspørger indsatser til de nævnte målgrupper.

Godt igennem uddannelse – en mestringsindsats for elever på ungdomsuddannelser
Den ene indsats er målrettet unge der går på en ungdomsuddannelse, som på grund af mistrivsel, stress, angst og depression er i risiko for at afbryde deres uddannelsesforløb. Målet er at flere sårbare unge gennemfører deres uddannelse og – på sigt – kommer i job.

Indsatsen består af et syv ugers forløb, som skal styrke livsfærdigheder og tro på egne evner (self-efficacy). Desuden trænes de unge i at håndtere hverdagens udfordringer i uddannelsessammenhænge. Indsatsen understøttes af onlineforløb for nøglepersoner på uddannelsesinstitutionerne og forældre/pårørende. Indsatsen forankres i 2021-2024 på 31 uddannelsesinstitutioner, hvor mindst 600 elever vil få tilbudt indsatsen.

Tag styring over din hverdag – en mestringsindsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Den anden indsats er et online-forløb målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor bl.a. psykiske udfordringer er en barriere for beskæftigelse. Indsatsen skal medvirke til, at flere borgere med komplekse problemstillinger øger deres mestringsevne, så de kan rykke tættere på arbejdsmarkedet og i ordinær beskæftigelse.

Som en del af projektet udvikles og implementeres en ramme for den understøttende funktion, som kommunale medarbejdere i landets jobcenter skal varetage i forbindelse med borgerens forløb. Indsatsen forankres i projektperioden i 35 kommunale jobcentre. Mindst 400 borgere vil få tilbudt forløbet.

Indsatsen gennemføres i 2021-2024 og udvikles i samarbejde med 10 kommunale jobcentre.

For yderligere info om indsatserne kontaktes Enhedschef Lea Hegaard, la@sundkom.dk / 2266 2671.

Se også Den A.P. Møllerske Støttefonds nyhed