VIDEREUDVIKLEDE KURSER

Indsatser til grupper, der er svære at nå

De fleste med langvarig sygdom kan få udbytte af LÆR AT TACKLE. Ofte er der behov for at tænke i nye baner, hvis man vil lykkes med at få særlige målgrupper til at møde op til kurserne.

I samarbejde med kommuner og andre organisationer har vi derfor ændret og videreudviklet flere af LÆR AT TACKLEs basiskurser, så de når ud til mennesker, der ellers er svære at nå.

Læs mere om de aktuelle kurser og læringsformer nedenfor.