LÆR AT TACKLE

– Tæt på borgeren

Indsatser i nærmiljøet

Socialt sårbare og langvarigt syge mennesker med anden etnisk baggrund end dansk undlader ofte at deltage i kommunale sundhedstilbud. Nogle af årsagerne er sprogbarrierer, utryghed, dårlig økonomi og bekymring for afstand og transport.

I almene boligområder er andelen af langvarigt syge mennesker og etniske minoriteter større end i den øvrige befolkning. Ved at afholde LÆR AT TACKLE-kurser lokalt i almene boligområder kan man hjælpe nogle grupper, som ellers er svære at nå.

Komiteen for Sundhedsoplysning har stået i spidsen for projektet, som har undersøgt effekten af afholdelse og forankring af LÆR AT TACKLE-kurser lokalt i almene boligområde.

Projektet er udmundet i en udførlig guide, som inspirerer og anviser til opstart og drift af indsatser i almene boligområder. Guiden er til rådighed for alle kommuner og organisationer, som har tegnet licens til LÆR AT TACKLE.

Indsatsen er udviklet i et partnerskabsprojekt mellem
Komiteen for Sundhedsoplysning, BL – Danmarks Almene Boliger og  14 almene boligområder fra vidt forskellige regioner i landet.

Indsatsen kan med fordel udbydes i samarbejder mellem boligsociale og kommunale indsatser.

Hent beslutningstagerfolder.

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Se også

LÆR AT TACKLE
– på nemt dansk

LÆR AT TACKLE
Bydelsprojekt-3-i-1

Udbyd kurset

Hør mere om opstart og drift hos
Specialkonsulent Malene Norborg Petersson

Mail: mn@sundkom.dk
Tel.  +45 30 27 77 47