LÆR AT TACKLE

– tæt på borgeren

Indsatser i nærmiljøet

Socialt sårbare og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk undlader ofte at deltage i kommunale sundhedstilbud. Nogle af årsagerne er sprogbarrierer, utryghed, dårlig økonomi og bekymring for transport.

I almene boligområder er andelen af langvarigt syge mennesker og etniske minoriteter større end i den øvrige befolkning. Ved at afholde
LÆR AT TACKLE-kurser lokalt i boligområder kan man hjælpe grupper, som ellers er svære at nå. Det viser en indsats, som Komiteen for Sundhedsoplysning har stået i spidsen for.

Indsatsen er udmundet i en guide, som inspirerer og anviser til opstart og drift af indsatser i almene boligområder. Guiden er til rådighed for alle kommuner og organisationer med licens til LÆR AT TACKLE.

Indsatsen er udviklet i et partnerskabsprojekt mellem
Komiteen for Sundhedsoplysning, BL- Danmarks Almene Boliger og
14 almene boligområder. Den kan med fordel udbydes i samarbejder mellem boligsociale og kommunale indsatser. Hent beslutningstagerfolder.

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Se også

LÆR AT TACKLE 
– på nemt dansk

LÆR AT TACKLE 
Bydelsprojekt3i1

Udbyd kurset

Hør mere om opstart og drift hos
Specialkonsulent Malene Norborg Petersson

Mail: mn@sundkom.dk
Tel.  +45 30 27 77 47