OM LÆR AT TACKLE

Effekter og andre resultater

Kursernes effekt

En lang række videnskabelige undersøgelser dokumenterer positive effekter af LÆR AT TACKLE-kurserne. Deltagerne får øget deres trivsel, reduceret deres symptomer og bliver bedre til at mestre hverdagen og sygdommen.

Alle indsatser evalueres løbende af eksterne parter. Desuden evaluerer alle kursusdeltagere deres eget forløb. Resultaterne anvendes i et løbende udviklingsarbejde omkring kvaliteten af kurserne.

Der evalueres på effekter, deltagertilfredshed, deltagernes oplevelse af udbytte, køn, alder, sygelighed, lokal organisering af kurserne mv.

Vælg kursus nedenfor for at se, hvilken forskning, evaluering og andre undersøgelser der er foretaget omkring de enkelte indsatser.

Effekter

  • Bedre selvvurderet helbred
  • Reduktion af smerte og træthed
  • Reduktion af symptomer på angst og depression
  • Reduktion af bekymring for helbred
  • Øget self-efficacy (tro på egne evner)
  • Reduceret funktionsbegrænsning
  • Øget brug af kognitive strategier til at håndtere symptomer
  • Øget fysisk aktivitet
  • Øget trivsel
  • Bedre søvn

Evalueringsresultater

LÆR AT TACKLE
angst og depression

LÆR AT TACKLE
kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE
kroniske smerter

LÆR AT TACKLE
job og sygdom

LÆR AT TACKLE
hverdagen som pårørende

LÆR AT TACKLE angst
og depression – for unge

LÆR AT TACKLE
– online

LÆR AT TACKLE
– på nemt dansk

LÆR AT TACKLE
– på væresteder

LÆR AT TACKLE
– tæt på borgeren

Hør mere om evalueringerne hos

Enhedschef Lea Hegaard

 

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71