LÆR AT TACKLE

 

Mestringsindsatser til mange målgrupper

LÆR AT TACKLE er fællesbetegnelsen for en række selvhjælpsbaserede indsatser til mennesker, der har udfordringer som angst, depression, stress, kronisk eller langvarig sygdom, langvarige smerter – eller som er  pårørende til én, der er syg.

Programmet består af fire grundkurser for voksne over 18. Desuden er flere af kurserne videreudviklet til specifikke mindre målgrupper:

– unge mellem 15 og 25 år

– socialt udsatte mennesker

– mennesker, der har svært ved at forstå dansk

– onlineversioner, som kan følges fra hjemmet.

Se på Lærattackle.dk, hvordan kurserne introduceres til potentielle kursister i de forskellige målgrupper.