LÆR AT TACKLE

 

Mestringsindsatser til mange forskellige mennesker

LÆR AT TACKLE er selvhjælpsbaserede indsatser for mennesker med kronisk og langvarig sygdom, angst, depression, stress og  langvarige smerter – og for pårørende.

Programmet består af fem grundkurser, der desuden er videreudviklet til unge mellem 15 og 25 år, socialt udsatte mennesker, mennesker med dansk som andetsprog samt onlineversioner, som kan følges fra hjemmet.

Se hvordan kurserne introduceres til potentielle kursister på Lærattackle.dk.