Behov for en bred trivselsindsats

Behov for en bred trivselsindsats

Seks skoler har fået uddannet medarbejdere og er i fuld gang med trivselsindsatsen ”Basal – sammen om trivsel” i 12 klasser i udskolingen. Denne trivselsindsats pilottestes i 2022-23 og udrulles til 40 skoler i skoleåret 2023-24.

I en video på https://youtu.be/XlMmHrmwEL0 fortæller skoleleder Louise Hjortebjerg Theil, Havrehedskolen (Nordfyns Kommune), og Anne Katrine Melnyk, faglig leder i udskolingen på Søborg Skole (Gladsaxe Kommune), om deres incitament til at gå med i indsatsen.

“Basal – sammen om trivsel” skal dæmme op for den stigende mistrivsel og dårlige mentale sundhed, som ses blandt børn og unge. Det sker gennem klassebaserede forløb, som styrker eleverne i at tro på egne evner. Samtidig lærer de at forstå sig selv og andre bedre. Læs om, hvad Basal bygger på, og hvorfor der er brug for en indsats som Basal på Basal – sammen om trivsel.

“Basal – sammen om trivsel ” gennemføres af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Ole Kirk’s Fond.

Deltag gratis i udbredelsen af projektet

Skoler og kommuner, som ønsker at deltage i indsatsen i 2023-2024, bedes kontakte Basal – sammen om trivsels sekretariat for mere info om indhold og opstart. Deltagelse er gratis. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.

Få pladser tilbage på indsats til unge under uddannelse

Få pladser tilbage på indsats til unge under uddannelse

Ungdomsuddannelsesinstitutioner, der oplever elever med stress, angst eller depression, kan stadig nå at deltage i udviklingsprojektet Godt igennem uddannelse, som har få gratis projektpladser tilbage. Projektet er målrettet elever på ungdomsuddannelser og giver unge, der har stress, angst eller depression redskaber til at håndtere deres udfordringer.

Indsatsen medvirker til at øge de unges muligheder for at komme godt igennem deres ungdomsuddannelse, så de kan komme videre ud i livet bagefter.

Godt igennem uddannelse gennemføres som gruppebaserede forløb med 8-14 elever på hvert hold. Man har en ugentlig mødegang på 2 timer, 7 uger i træk. Holdene ledes af uddannede instruktører, som selv har oplevet, at stress, angst og depression påvirkede deres ungdomsliv.

Indsatsen bygger på anerkendte og velafprøvede metoder og evalueres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
Læs mere om Godt igennem uddannelse.

Anja Pedersen, leder af studiecenter, Kolding HF og VUC siger følgende om indsatsen:

”Vi er glade for, at vi med indsatsen “Godt igennem uddannelse” kan støtte op om
vores elevers mentale trivsel, så de på trods af individuelle udfordringer med angst, stress og depression
kan lykkes med at gennemføre deres ungdomsuddannelse.


Godt igennem uddannelse
er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

For mere info og tilmelding til projektet kontaktes projektleder Ann Sofie Nilsson, an@sundkom.dk / +45 20 29 31 26.