Godt igennem uddannelse

– Mestringsindsats forankret på ungdomsuddannelser

Uddannelsesindsats

Mange unge har svært ved at fastholde uddannelse på grund af mistrivsel, stress, angst eller depression. Godt igennem uddannelse er en peer-to-peer mestringsindsats, der er forankret lokalt på ungdomsuddannelserne. I en pilotundersøgelse svarer 97% af deltagerne, at de i høj grad eller nogen grad har fået udbytte af forløbet.

Indsatsen styrker unge i at komme godt igennem deres ungdomsuddannelse. Det sker ved at træne dem i at anvende konkrete redskaber, som øger deres trivsel og tro på egne evner – og dermed også deres mulighed for at gennemføre en uddannelse.

Om indsatsen

Godt igennem uddannelse er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning. Den består af undervisning, øvelser og træning af simple redskaber, som de unge kan bruge på egen hånd.

Forløbet afholdes på de enkelte uddannelsessteder. Underviserne er uddannede instruktører, som har personlig erfaring med den type udfordringer, eleverne oplever.

Pilottest og evaluering

Indsatsen er afprøvet på seks ungdomsuddannelsesinstitutioner i 2021-22. EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har udført pilottesten , som skal medvirke til at kvalificere indsatsens indhold og videre udrulning. 

I perioden 2023-24 gennemføres en evaluering, der har fokus på bl.a. trivsel, self-efficacy og fastholdelse i uddannelse. Resultatet forventes offentliggjort primo 2025. Evalueringen foretages af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut).

Godt igennem uddannelse er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Hent beslutningstagerfolder 

Her udbydes indsatsen

Kommer snart

Rammer og indhold

Indsatsen tager afsæt i programmet LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge, der er målrettet 15-25-årige. Dette program styrker de unges trivsel markant, reducerer deres symptomer på angst og depression og forbedrer deres evne til at mestre symptomer og hverdagens øvrige udfordringer. Læs mere om programmet bag indsatsen på Empowerment.dk.

Projektet er udviklet og afprøvet i 2021-2022 i samarbejde med seks ungdomsuddannelsesinstitutioner. Herefter udbredes indsatsen til yderligere 25 uddannelsesinstitutioner i 2023-2024.

Hør mere eller indgå i projektet

Gratis i projektperioden

  • Licens til at udbyde Godt igennem uddannelse i hele 2023 og 2024
  • Opstartsmøde
  • Løbende sparring ift. opstart og implementering af indsatsen
  • Uddannelse af tre instruktører og én koordinator på instruktøruddannelsen
  • Informationsmaterialer målrettet elever, medarbejdere og forældre
  • Undervisningsmaterialer

Uddannelsesinstitutionen forpligter sig til følgende:

  • at afholde minimum 2 kursusforløb i løbet af 2023-2024
  • at udpege en koordinator til indsatsen
  • at rekruttere instruktører til at undervise på kurserne
  • at bidrage til evaluering af indsatsen. Evalueringen foretages af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

For mere info kontaktes

Projektkoordinator Freja Hilt Nissen, fh@sundkom.dk / +45 21 54 38 33.
Enhedschef Lea Hegaard, la@sundkom.dk / +45 22 66 26 71.

Se også

Basal –
sammen om trivsel

LÆR AT TACKLE
angst og depression for unge

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk 
Tlf: +45 22 66 26 71