Godt igennem uddannelse

– Uddannelsesindsats

Uddannelsesindsats

Mange unge har svært ved at fastholde uddannelse på grund af mistrivsel, stress, angst eller depression. Godt igennem uddannelse er et mestringsprojekt, der skal styrke unge i at komme godt igennem deres ungdomsuddannelse. Det sker ved at træne dem i at anvende konkrete redskaber, som øger deres trivsel og tro på egne evner – og dermed også deres mulighed for at gennemføre en uddannelse.

Konkrete redskaber til elever, forældre og medarbejdere
I projektet udvikles en gruppebaseret peer-to-peer mestringsindsats, der forankres lokalt på ungdomsuddannelserne. Indsatsen omfatter undervisning, øvelser og træning af simple redskaber, som de unge lærer at bruge på egen hånd. Underviserne er uddannede instruktører, som har erfaring med den type udfordringer, eleverne oplever.

Der udvikles desuden korte onlineforløb målrettet henholdsvis forældre og medarbejdere på uddannelsesinstitutionen. Forløbene skal forstærke effekten af den øvrige indsats omkring de unge.

Som en del af projektet gennemføres en evaluering med fokus på indsatsens virkning i forhold til bl.a. trivsel,  self-efficacy og fastholdelse i uddannelse. Evalueringen foretages af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut).

Godt igennem uddannelse er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Hent beslutningstagerfolder 

Her udbydes indsatsen

Kommer snart

Rammer og indhold

Indsatsen udvikles med afsæt i programmet LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge, der er målrettet 15-25-årige. Dette program styrker de unges trivsel markant, reducerer deres symptomer på angst og depression og forbedrer deres evne til at mestre symptomer og hverdagens øvrige udfordringer. Læs mere om programmet bag indsatsen på Empowerment.dk.

Interesseret i at indgå i projektet eller høre mere?

Projektet udvikles og afprøves i 2021-2022 i samarbejde med seks ungdomsuddannelsesinstitutioner. Herefter udbredes indsatsen til yderligere 25 uddannelsesinstitutioner i 2023-2024. 

For yderligere info kontaktes
Specialkonsulent Ann Sofie Nilsson, an@sundkom.dk / +45 20 29 31 26.

Se også

Sammen om trivsel

LÆR AT TACKLE

angst og depressionfor unge

Kontakt

Specialkonsulent Ann Sofie Nilsson

Mail: an@sundkom.dk
Tlf: +45 20 29 31 26