Godt igennem uddannelse

– Uddannelsesindsats

Uddannelsesindsats

Mange unge har svært ved at fastholde uddannelse på grund af mistrivsel, stress, angst eller depression. Godt igennem uddannelse er et mestringsprojekt, der skal styrke unge i at komme godt igennem deres ungdomsuddannelse. Det sker ved at træne dem i at anvende konkrete redskaber, som øger deres trivsel og tro på egne evner – og dermed også deres mulighed for at gennemføre en uddannelse.

Konkrete redskaber til elever
I projektet udvikles en gruppebaseret peer-to-peer mestringsindsats, der forankres lokalt på ungdomsuddannelserne. Indsatsen omfatter undervisning, øvelser og træning af simple redskaber, som de unge lærer at bruge på egen hånd. Underviserne er uddannede instruktører, som har erfaring med den type udfordringer, eleverne oplever.

Som en del af projektet gennemføres en evaluering med fokus på indsatsens virkning i forhold til bl.a. trivsel,  self-efficacy og fastholdelse i uddannelse. Evalueringen foretages af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut).

Godt igennem uddannelse er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Hent beslutningstagerfolder 

Her udbydes indsatsen

Kommer snart

Rammer og indhold

Indsatsen tager afsæt i programmet LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge, der er målrettet 15-25-årige. Dette program styrker de unges trivsel markant, reducerer deres symptomer på angst og depression og forbedrer deres evne til at mestre symptomer og hverdagens øvrige udfordringer. Læs mere om programmet bag indsatsen på Empowerment.dk.

Projektet er udviklet og afprøvet i 2021-2022 i samarbejde med seks ungdomsuddannelsesinstitutioner. Herefter udbredes indsatsen til yderligere 25 uddannelsesinstitutioner i 2023-2024.

Hør mere eller indgå i projektet

Gratis i projektperioden

  • Licens til at udbyde Godt igennem uddannelse i hele 2023 og 2024
  • Opstartsmøde
  • Løbende sparring ift. opstart og implementering af indsatsen
  • Uddannelse af tre instruktører og én koordinator på instruktøruddannelsen
  • Informationsmaterialer målrettet elever, medarbejdere og forældre
  • Undervisningsmaterialer

Uddannelsesinstitutionen forpligter sig til følgende:

  • at afholde minimum 2 kursusforløb i løbet af 2023-2024
  • at udpege en koordinator til indsatsen
  • at rekruttere instruktører til at undervise på kurserne
  • at bidrage til evaluering af indsatsen. Evalueringen foretages af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

For mere info kontaktes
Projektleder Ann Sofie Nilsson, an@sundkom.dk / +45 20 29 31 26.

Se også

Basal –
sammen om trivsel

LÆR AT TACKLE

angst og depression for unge

Kontakt

Chefkonsulent Ann Sofie Nilsson

Mail: an@sundkom.dk
Tlf: +45 20 29 31 26