Tættere på job

– Beskæftigelsesindsats

 

Et helhedsorienteret beskæftigelsesforløb

Tættere på job er en ny beskæftigelsesindsats målrettet udsatte borgere. Indsatsen er onlinebaseret og skal få flere borgere, der står uden for arbejdsmarkedet, til at opnå lønnede arbejdstimer og selvforsørgelse.

Projektet er helhedsorienteret og integrerer empowerment i den beskæftigelsesrettede indsats med fokus på mestringsevne og progression hen imod arbejdsmarkedet i den enkelte borgers forløb.

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere i ressourceforløb, hvor den enkelte har barrierer ud over ledighed. Det kan fx være symptomer på stress, angst eller depression.

 

Konkrete redskaber til borgere og nøglemedarbejdere

I projektet udvikles og afprøves en peer-to-peer mestringsindsats som onlinetilbud. Det sker tværkommunalt og i samarbejde med en række af landets jobcentre. Beskæftigelsesindsatsen omfatter følgende:

 • Undervisning
 • Øvelser
 • Træning af simple redskaber, som borgeren kan bruge på egen hånd.

Underviserne er uddannede instruktører, som selv har erfaring med stress, angst og depression, og som derfor kender de udfordringer, det ofte medfører i forhold til at håndtere hverdag og job.

Samtidig kompetenceudvikles medarbejderne på jobcentrene. Endvidere udvikles en ramme for, hvordan nøglemedarbejdere understøtter deltagernes fremmøde og aktive deltagelse i beskæftigelsesindsatsen.

 

Projektperiode, evaluering og deltagelse

Projektet løber i perioden 2021-25 og evalueres af Deloitte. Der vil blive målt på øget mestringsevne og progression mod job.

Indsatsen udvikles og afprøves i perioden 2021-2023 i samarbejde med jobcentre i 10 kommuner. Herefter udbredes indsatsen i 2023-2025 til i alt 35 kommuner.

Kommuner, som vil vide mere eller deltage i projektets fase 2, bedes kontakte specialkonsulent Birgitte Thyde Søe, bt@sundkom.dk / +45 2173 4830.

Hent beslutningstagerfolder

Her udbydes indsatsen

Følgende kommuners jobcentre deltager i pilotprojektet

 • Ballerup
 • Bornholm
 • Helsingør
 • Køge
 • Nordfyns
 • Nyborg
 • Horsens
 • Herning
 • Rebild
 • Thisted

Afsæt i evidensbaserede indsatser

Tættere på job udvikles med afsæt i redskaber og erfaringer fra blandt andet LÆR AT TACKLE angst og depression, som er i drift i mere end 50 kommuner.

Evaluering af dette kursus dokumenterer en række positive effekter på deltagerne. Blandt andet:

 • Øget self-efficacy (tro på egne evner)
 • Reduktion af symptomer på angst og depression
 • Øget evne til at mestre symptomer og hverdagens øvrige udfordringer.
Se evalueringerne HER 

Tættere på job er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

For mere info kontakt
Specialkonsulent Birgitte Thyde Søe, bt@sundkom.dk / +45 2173 4830.

Kontakt

Specialkonsulent
Birgitte Thyde Søe

Mail: bt@sundkom.dk
Tlf: +45 21 73 48 30