OM LÆR AT TACKLE

Baggrund

Baggrund for LÆR AT TACKLE

LÆR AT TACKLE er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af forskning indenfor mestring. I Danmark består programmet af fire selvhjælpskurser med mange muligheder for tilpasning. Fx har vi videreudviklet kurser til unge, socialt udsatte mennesker, medborgere med dansk som andetsprog  samt onlineversioner.

Forløbene kan både stå alene og supplere behandlingstilbud.

Undervisning i øjenhøjde
Programmet følger peer-to-peer-princippet. Det betyder, at underviserne selv har erfaring med at håndtere langvarige helbredsproblemer og derfor er rollemodeller for deres kursister – noget, der skaber et ideelt læringsmiljø.

Empowerment
Videnskabelige studier viser, at kurserne styrker deltagernes tro på, at de kan håndtere en hverdag med sygdom. Det bidrager til at skabe empowerment, som modvirker afmagt og får den enkelte til at opleve kontrol over sin situation.

LÆR AT TACKLE er en videreudvikling af programmet CDSMP, som er udviklet på Stanford Universitet. I Danmark udbydes LÆR AT TACKLE af Komiteen for Sundhedsoplysning.

To ud af tre danske kommuner har LÆR AT TACKLE som sundhedstilbud til deres borgere. 

Særlige fordele ved programmet

  • Veldokumenterede effekter
  • Passer til de fleste målgrupper
  • Implementering og drift med få midler
  • Hjælp til opstart og drift
  • Adgang til nationalt netværk

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Udbyd LÆR AT TACKLE

Hidtil har mere end 38.500 borgere i Danmark deltaget på et LÆR AT TACKLE-kursus. Kommuner og brugerorganisationer, som vil udbyde kurserne, bedes kontakte vores sekretariat.

BASISKURSERNE

LÆR AT TACKLE

angst og depression

LÆR AT TACKLE

kroniske smerter

LÆR AT TACKLE

hverdagen som pårørende

LÆR AT TACKLE

kronisk sygdom

Indhold på et LÆR AT TACKLE-kursus

Et kursus forløber over 6 eller 7 uger med en ugentlig mødegang á 2,5 time.  Hvert hold har typisk 10-16 deltagere.

Undervisningen følger en fast manual. I løbet af et kursus lærer man  blandt andet at:

  • Håndtere symptomer
  • Overkomme daglige udfordringer
  • Få mere kontrol og livskvalitet
  • Skabe og styrke relationer
  • Passe bedre på sig selv

Lærattackle.dk  kan borgere med interesse for kurserne læse om de forskellige muligheder og se videoer med tidligere kursister. Desuden får man kontaktoplysninger til de kommuner, der afholder kurser.