Undervisning

Vi laver kompetenceudviklende forløb for sundhedsprofessionelle  og underviser mennesker med sygdom i egenmestring.

Desuden uddanner vi frivillige i at hjælpe andre med at mestre sygdom. Det sker typisk med udgangspunkt i begrebet self-efficacy, der skaber empowerment.

Cases – undervisning

Kræftaftener

Samarbejde med frivillige

train-the-trainer -kaskade undervisning

Uddannelse af lær at tackleundervisere

Kontakt

Chefkonsulent Nicolaj Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12