OM LÆR AT TACKLE

Metode

Forskningsbaseret metode

LÆR AT TACKLE bygger på social, kognitiv teori. Programmet er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af forskning i mestring og metoder til adfærdsændring. De mest centrale metoder i undervisningen udspringer af begrebet self-efficacy.

Hvad er self-efficacy?

Self-efficacy viser graden af individets oplevelse af egne evner til at mestre en udfordring eller nå et mål samt oplevelse af kontrol over begivenheder i eget liv. Det kan fx være troen på, at man er i stand til at passe på sig selv som pårørende eller håndtere egne symptomer eller belastninger.

Self-efficacy påvirker følelser, adfærd og motivation og er derfor relevant at arbejde med for at styrke menneskers selvopfattelse, mod på at håndtere udfordringer og evne til at være vedholdende i forhold til at løse en opgave eller et problem eller nå et mål.

En persons tiltro til egne evner er derfor afgørende for, om vedkommende forholder sig aktivt eller passivt til sin situation. Har man tiltro til, at ens handlinger medfører et positivt resultat, vil man typisk handle aktivt og forsøge at finde og afprøve forskellige løsninger.

Fire centrale strategier

På LÆR AT TACKLE-kurserne arbejder vi systematisk med at øge deltagernes self-efficacy, så de forbedrer deres evne til at håndtere symptomer og vanskelige livssituationer. Det sker gennem struktureret undervisning og faciliteringsmetoder, som er tilrettelagt efter følgende fire forskningsbaserede strategier, der styrker self-efficacy og er defineret af professor Albert Bandura.

Albert Banduras metoder

  • Mestring af færdigheder, fx opstilling af mål, som nås via handleplaner og problemløsning
  • Revurdering af årsag og muligheder omkring egne symptomer
  • Spejling i positive rollemodeller
  • Gruppedynamik

 

Se mere om, hvad self-efficacy er, i videoen Transforming Education.