OM LÆR AT TACKLE

Metode

Forskningsbaseret metode

LÆR AT TACKLE bygger på social, kognitiv teori. Programmet er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af forskning i mestring og metoder til adfærdsændring. De mest centrale metoder udspringer af begrebet self-efficacy.

Self-efficacy
I undervisningen arbejdes der med at styrke deltagernes self-efficacy.  Det vil sige, at man opbygger deltagernes tro på, at de kan gennemføre de ting, de sætter sig for. Der arbejdes ud fra en forskningsbaseret metode.

Metoden tager udgangspunkt i 4 centrale emner: 

  • Opstilling af mål, som nås via handleplaner og problemløsning
  • Revurdering af egne symptomer
  • Brug af rollemodeller
  • Gruppedynamik