LÆR AT TACKLE
angst og depression – for unge

Styrker trivsel og mindsker angst og depression

Flere børn og unge diagnosticeres med angst og depression, og antallet af unge, som mistrives, stiger. Psykisk sygdom i ungdomsårene kan være afgørende for, om den unge på længere sigt klarer sig godt, socialt og økonomisk.

LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge er en indsats for 15-25-årige, der har symptomer på angst og depression. Indsatsen hjælper unge med at håndtere deres sygdom og understøtter, at de kommer godt igennem uddannelse og på sigt i arbejde. Forløbet er baseret på det evidensbaserede kursus LÆR AT TACKLE angst og depression.

I 2018-2019 deltog 39 kommuner i en effektevaluering af indsatsen. Evalueringen konkluderer, at kursisterne 5 måneder efter indsatsen opnår en række positive forbedringer.

Resultater

 • Reduktion af symptomer på angst
 • Reduktion af symptomer på depression
 • Øget trivsel
 • Øget mestring
 • Bedre søvnkvalitet
 • Reduktion i somatisering (fysiske symptomer, som har en psykisk årsag)
 • Øget tro på egne evner (self-efficacy) på 3 områder:
  • Troen på personlig kontrol
  • Troen på at kunne håndtere symptomer
  • Troen på at kunne få praktisk og følelsesmæssig støtte fra omgivelserne

Evalueringen er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed.

LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge er udviklet af 
Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med forvaltninger og enheder i
39 kommuner, uddannelsesinstitutioner for unge m.fl. Projektet er støttet af 
Den A.P. Møllerske Støttefond.

Hent beslutningstagerfolder.

 

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Se også

LÆR AT TACKLE

online

LÆR AT TACKLE

angst og depression

Udbyd kurset

Hør mere om opstart og drift hos
Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71