LÆR AT TACKLE

Kroniske smerter

En bedre hverdag på trods af smerter

Cirka en ud af fire voksne danskere oplever længerevarende smerter i større eller mindre grad. Smerterne medfører ofte forringet livskvalitet, nedsat funktionsniveau og reduceret arbejdsevne hos den enkelte. Udgifterne til behandling, rehabilitering, sygefravær og offentlige ydelser er betydelige, når et menneske rammes af langvarige eller kroniske smerter.

LÆR AT TACKLE kroniske smerter er et kursus for mennesker, der lider af kroniske eller langvarige smerter. Smerterne kan fx optræde som hovedpine, have relation til muskel- og skeletlidelser eller være opstået som følge af en ulykke.

Forløbet giver deltagerne redskaber til at håndtere deres smerter og de konsekvenser, smerterne har for deres hverdag. Det kan være i forhold til arbejde, hjemmet eller omkring relationer. Desuden møder de andre, der er i samme situation som dem selv. Dermed får de styrket deres netværk.

Flere evalueringer har påvist en række positive effekter på deltagerne.

Effekter

 • Færre smerter
 • Større livstilfredshed
 • Mindre funktionsbegrænsning
 • Øget self-efficacy (tro på egne evner)
 • Færre sygdomsbekymringer
 • Mindre afhængighed af andre
 • Færre katastrofetanker om smerte

LÆR AT TACKLE kroniske smerter er udviklet med støtte fra TrygFonden.
Programmet kan implementeres for få midler.

Hent beslutningstagerfolder.

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Indsatsen er videreudviklet til

LÆR AT TACKLE
– på nemt dansk
LÆR AT TACKLE
– tæt på borgeren

Rammer og indhold

Et kursus løber over 6 uger med en ugentlig mødegang á 2½ time. Hvert hold har typisk 12-16 deltagere.

Undervisningen ledes af to instruktører, som har gennemført en særlig uddannelse. Begge har selv erfaring med langvarige smerter.

Forløbet er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. Kurset har tilhørende kursusbog.

Eksempler på kursusemner

 • Håndtering af symptomer; fx træthed og smerter
 • Håndtering af vanskelige følelser; fx tristhed og bekymring
 • Pacing – balance mellem aktivitet og hvile
 • Bedre kommunikation
 • Kognitive teknikker
 • Let fysisk aktivitet
 • Bedre søvn
 • Rigtig brug af medicin
 • Samarbejde med sundhedspersonale

Se også

LÆR AT TACKLE
angst og depression

LÆR AT TACKLE
kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE
hverdagen som pårørende

Udbyd kurset

Hør mere om opstart og drift hos
Enhedschef Lea Hegaard

 

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71