LÆR AT TACKLE

kronisk sygdom

Et godt og aktivt liv på trods af sygdom

Cirka hver tredje borger i Danmark har én eller flere langvarige lidelser så som hjertelidelser, KOL, muskel- og skeletlidelser, diabetes eller mere sjældne former for kronisk sygdom.

Ofte har sygdommene betydelige konsekvenser for den enkeltes livskvalitet. I mange tilfælde reduceres både funktionsniveau  og arbejdsevne. Samtidig medfører lidelserne betydelige økonomiske udgifter til fx behandling, rehabilitering, sygefravær og offentlige ydelser.

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom er et kursus for mennesker med kroniske eller langvarige sygdomme. Forløbet giver deltagerne redskaber til at mestre deres symptomer og håndtere de konsekvenser, sygdommen har for deres hverdag, fx i forbindelse med arbejde, relationer eller hjemme.

På kurset møder man andre, der er i samme situation som en selv.
Desuden får man styrket sit netværk.

Danske og udenlandske evalueringer har vist en række positive effekter på deltagerne.

Effekter

 • Bedre selvvurderet helbred
 • Mindre funktionsnedsættelse
 • Færre  bekymringer for helbred
 • Mindre træthed
 • Færre smerter
 • Øget fysisk aktivitet
 • Øget self-efficacy (tro på egne evner)
 • Øget brug af kognitive strategier til håndtering af symptomer

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom er udviklet på Stanford Universitet. Der er moderat til god evidens for kursets effekt. Programmet kan implementeres for få midler.

Hent beslutningstagerfolder

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Indsatsen er videreudviklet til

LÆR AT TACKLE
– på væresteder
LÆR AT TACKLE
– tæt på borgeren

Rammer og indhold

Et kursus løber over 6 uger med en ugentlig mødegang á 2,5 time. Hvert hold har typisk 12-16 deltagere.

Undervisningen ledes af to instruktører, som har gennemført en særlig uddannelse. Begge har selv erfaring med kronisk sygdom.

Forløbet er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. Kurset har tilhørende kursusbog.

Eksempler på kursusemner

 • Håndtering af symptomer;
  fx træthed og smerter
 • Faldforebyggelse
 • Samarbejde med sundhedspersonale
 • Bedre kommunikation
 • Håndtering af vanskelige følelser; fx bekymring og tristhed
 • Handleplaner
 • Problemløsning
 • At træffe beslutninger
 • Kognitive teknikker
 • Fysisk aktivitet
 • At spise sundt
 • Afspænding
 • Bedre søvn

Se også

LÆR AT TACKLE
kroniske smerter

LÆR AT TACKLE
angst og depression

LÆR AT TACKLE
hverdagen som pårørende

Udbyd kurset

Hør mere om opstart og drift hos
Enhedschef Lea Hegaard

 

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71