Erfaren projektleder søges

Erfaren projektleder søges

Komiteen for Sundhedsoplysning søger en erfaren projektleder til blandt andet at varetage udbredelse og forankring af den forebyggende trivselsindsats Basal – sammen om trivsel, som ligger i Enhed for Mestring & Empowerment.

Om Basal

Basal – sammen om trivsel er en mestringsindsats målrettet elever i 7.-10. klasse. Indsatsen er et klassebaseret elevforløb, der skal forebygge mistrivsel og styrke fællesskabet i udskolingen. Forløbet varetages af skolens medarbejdere; fx lærere, pædagoger, inklusionsmedarbejdere eller AKT-lærere, som har gennemført et kompetenceudviklingsforløb forud for brugen af Basal i klasserne. Indsatsen er udviklet og pilotafprøvet, og i perioden 2024-2027 skal den udbredes i stor skala. Du kan læse mere om indsatsen her.

Enhed for Mestring og Empowerment arbejder med at udvikle og forankre gruppebaserede mestringsindsatser for mange forskellige målgrupper i stor skala. Fokus i indsatserne er at styrke den enkeltes (mentale) sundhed og trivsel ved hjælp af mestring af symptomer og udfordringer i hverdagslivet. Indsatserne evalueres og udbredes i bl.a. kommuner, regioner, frivilligforeninger og på ungdomsuddannelser. Ca. 50 % af enhedens aktiviteter knytter sig til programmerne LÆR AT TACKLE. Du kan se mere her.

Dine hovedopgaver bliver:

 • Projektledelse af Basal – sammen om trivsel, herunder opsøge skoler og kommuner med henblik på implementering
 • Afholde følge- og styregruppemøder med organisationer og fonden, der har støttet indsatsen
 • Løbende kvalitetsudvikling af Basal
 • Undervisning og vejledning af lærere, der skal undervise klasserne i Basal
 • Undervisning og vejledning af frivillige i LÆR AT TACKLE
 • Udvikling og opdatering af undervisningsmateriale i LÆR AT TACKLE
 • Rådgivning af kommunale medarbejdere
 • Planlægning af konferencer for frivillige undervisere

Du vil blive en del af et team på i alt 16 personer og vil indgå i tæt samarbejde med andre interne- og eksterne samarbejdspartnere.

Vi ser dig som en, der:

 • har en akademisk uddannelse eller en læreruddannelse med en akademisk overbygning
 • har erfaring med undervisning i folkeskolen
 • har erfaring med projektledelse og undervisning
 • brænder for at arbejde med mestring, trivsel og frivillige
 • har solide relationskompetencer og trives i at være opsøgende og udadvendt
 • kan tænke strategisk
 • er handlekraftig og serviceminded og har ikke noget imod selv at varetage små og store driftsopgaver
 • både kan se dig selv varetage opgaverne i enheden bredt samt som projektleder for basal
 • trives med en del rejseaktivitet i Danmark, da dette ligger i stillingen.

Som person har du en løsningsorienteret og positiv tilgang til dine opgaver og kollegaer, du er let at omgås, sætter faglig kvalitet højt og evner at arbejde struktureret og effektivt, så du når dine deadlines. Du kan fokusere på både helheden og detaljen, når det kræves. Du kan tage ansvar, skabe fremdrift og arbejde selvstændigt.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har viden om/erfaring inden for trivsels- og/eller sundhedsområdet.

Vi kan tilbyde:

 • Et job med mening; din indsats kommer reelt til at gøre en afgørende forskel for mange børn og voksne i Danmark – både nu og i fremtiden.
 • En hverdag, der er omskiftelig med meget høj grad af selvstændighed i din tilrettelæggelse af opgaverne.
 • Fleksibilitet mht. placering af arbejdstid samt mulighed for hjemmearbejde.
 • Løbende, faglige udviklingsmuligheder.
 • At blive en del af en spændende arbejdsplads, der er i konstant udvikling.
 • At blive en del af et positivt og stærkt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til at lave solide løsninger. Du vil få nogle af Danmarks absolut bedste kollegaer.

Praktiske oplysninger

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt. Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til enhedschef Lea Hegaard la@sundkom.dk, 2266 2671. Skriftlig ansøgning og CV sendes på e-mail mærket ”Projektleder” senest mandag d. 8. januar 2024 kl. 12.00 til job@sundkom.dk.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 16. januar 2024. En evt. 2. samtale vil blive afholdt d. 22. januar 2024.

Teamleder til faglige opgaver og personaleledelse

Teamleder til faglige opgaver og personaleledelse

Komiteen for Sundhedsoplysning søger teamleder til Enhed for Mestring & Empowerment. Jobbet omfatter dels faglige opgaver, dels personaleledelse af cirka 5 medarbejdere.

Enheden arbejder med at udvikle, afprøve og forankre gruppebaserede mestringsindsatser for mange forskellige målgrupper – i stor skala. Fokus i indsatserne er at styrke den enkeltes (mentale) sundhed og trivsel ved hjælp af mestring af symptomer og udfordringer i hverdagslivet. Indsatserne evalueres og forankres i bl.a. kommuner, regioner, grundskoler og på ungdomsuddannelser. Cirka halvdelen af enhedens aktiviteter er knyttet til programmerne LÆR AT TACKLE.

Opgaverne i enheden omfatter fundraising og projektudvikling/projektledelse, løbende at opsøge nye kommuner/organisationer med henblik på at forankre indsatserne, undervisning og vejledning af frivillige, rådgivning af kommuner og andre organisationer om drift af indsatserne lokalt, planlægning af konferencer for frivillige, udvikling og opdatering af undervisningsmateriale samt løbende kvalitetsudviklingsarbejde. Du kan læse mere om enhedens arbejde her.

Dine hovedopgaver bliver:

 • Fundraising, herunder projektudvikling og udarbejdelse af ansøgninger
 • Opgaver relateret til projektledelse og projektkoordination
 • Undervisning og vejledning af frivillige i LÆR AT TACKLE
 • Udvikling og opdatering af undervisningsmateriale
 • Rådgivning af (især kommunale) medarbejdere om lokal drift af indsatserne
 • Planlægning og afvikling af konferencer for frivillige undervisere
 • Ledelse af ca. 5 medarbejdere i teamet, herunder medarbejderudviklingssamtaler (MUS), løbende sparring, afvikling af trivselsmøder mv.

Du vil blive en del af en enhed på i alt 16 personer og vil indgå i tæt samarbejde med andre interne- og eksterne samarbejdspartnere. Ledelsen vil blive varetaget sammen med en anden teamleder og enhedschefen.

Vi ser dig som en, der:

 • har en akademisk uddannelse, fx inden for folkesundhedsvidenskab, psykologi, pædagogik eller andet
 • har erfaring med fundraising, projektudvikling, projektledelse og undervisning
 • brænder for at arbejde med at udvikle og forankre indsatser indenfor sundheds- og/eller mestringsområdet
 • trives i at være opsøgende og udadvendt og kan tænke strategisk
 • er handlekraftig og serviceminded og ikke har noget imod selv at varetage små og store driftsopgaver
 • trives med en del rejseaktivitet i Danmark, da dette ligger i stillingen

Som person har du en løsningsorienteret og positiv tilgang til dine opgaver og kollegaer. Du er let at omgås, sætter faglig kvalitet højt og evner at arbejde struktureret og effektivt, så du når dine deadlines. Du kan fokusere på både helheden og detaljen, når det kræves. Du kan tage ansvar, skabe fremdrift og arbejde selvstændigt. Som teamleder har du solide relationskompetencer. Du søger dialogen og kompromiset – med både opgaveløsningen, medarbejdergruppen og den enkelte medarbejder for øje.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har viden om/erfaring med sundhedsområdet.

Vi kan tilbyde:

 • Et job med mening; din indsats kommer reelt til at gøre en afgørende forskel for mange mennesker i Danmark – både nu og i fremtiden.
 • En hverdag, der er omskiftelig med meget høj grad af selvstændighed i din tilrettelæggelse af opgaverne
 • Fleksibilitet mht. placering af arbejdstid samt mulighed for hjemmearbejde
 • Løbende, faglige udviklingsmuligheder
 • At blive en del af en spændende arbejdsplads, der er i konstant udvikling
 • At blive en del af et positivt og stærkt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til at lave solide løsninger. Du vil få nogle af Danmarks absolut bedste kollegaer og medarbejdere.

Praktiske oplysninger

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt.

Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til enhedschef Lea Hegaard la@sundkom.dk, 2266 2671.
Skriftlig ansøgning og CV sendes på e-mail mærket ”Teamleder” senest mandag d. 10. januar 2024 kl. 12.00 til job@sundkom.dk.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 15. januar 2024. En evt. 2. samtale vil blive afholdt d. 19. januar 2024.

Stor tilfredshed med onlineforløb for pårørende 

Stor tilfredshed med onlineforløb for pårørende 

Som en del af projektet ”Styrket livskvalitet for pårørende til ulykkesramte” har Ulykkespatientforeningen pilottestet onlineforløbet “LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”. Målet var af afhjælpe den svære og nogle gange usynlige rolle, som pårørende har.

Deltagerne var primært nærtstående til ulykkesramte. Pårørende til personer med anden langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse kunne også deltage.  

Feedback = redskaber og fællesskab

Tilbagemeldingerne fra deltagerne har ifølge Ulykkespatientforeningen været ekstremt positive, idet 85 % af deltagerne svarer, at de har fået konkret viden om, hvordan de kan håndtere udfordringer, de oplever som pårørende. Også følelsen af ikke at være alene fremhæves.

Projektet ”Styrket livskvalitet for pårørende til ulykkesramte” er støttet af Social- og Boligstyrelsen.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende – online” er en onlineversion af ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”, der medvirker til at forebygge, at pårørende udvikler stress, depression eller mistrivsel.

Forløbet giver deltagerne et netværk samt redskaber til at passe bedre på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Dermed kan de pårørende lettere forblive raske, have et aktivt arbejdsliv og fortsætte med at hjælpe deres nærtstående.

Ved at udbyde indsatsen online, kan man hjælpe pårørende, som har svært ved at deltage i forløb udenfor hjemmet og derfor fravælger det. Fravalg kan s fx skyldes egen sygdom, transporttid eller job- og familiære forpligtelser. Det kan også bunde i, at man er omsorgsgivende for en nærtstående, som ikke kan være alene.

Evalueringen kan læses HER

For yderligere info
Kontakt projektleder Esther Lind Stokkebæk, els@sundkom.dk, tlf. +45 2388 4801 /  +45 3547 5741

Udsatte borgere kommer tættere på job via digital indsats

Udsatte borgere kommer tættere på job via digital indsats

Størstedelen af deltagerne i pilotprojektet TÆTTERE PÅ JOB oplever en positiv effekt på deres tro på at kunne klare et arbejde eller en uddannelse. Det viser en pilotevaluering, der er foretaget af Deloitte.

TÆTTERE PÅ JOB er et fleksibelt beskæftigelsesrettet online-forløb for voksne over 18 år, som – udover psykisk mistrivsel – kendetegnes ved lav tro på egne evner samt lav grad af arbejdsidentitet.

Pilotevalueringen viser en høj gennemførselsrate på 85 pct. og en generelt høj deltagertilfredshed. Særligt fremhæves instruktørerne som et virkningsfuldt element, idet de selv har personlige erfaringer med psykisk mistrivsel. Desuden har mere end halvdelen af deltagerne øget deres mestring på et eller flere områder. Det er bl.a. sket ved hjælp af indsatsens teknikker og redskaber.  

– Sagsbehandler i en deltagende kommune: 

”Tættere på job er en god byggesten i det fundament, kommunen ellers bygger,
og det er med til at understøtte vores samarbejde med borgerne.”

De kommende to år deltager 37 kommuner fra hele landet i projektet, hvor indsatsen skal evalueres i stor skala. Projektet forventes på sigt at styrke jobcentrenes nuværende indsats for mennesker, der ofte har svært ved at deltage i indsatser og opnå progression mod arbejdsmarkedet.

– Borger efter deltagelse i indsatsen:

”Det var en stor fordel, at det var online. På mine dårlige dage kunne jeg logge på og følge kurset.
Hvis jeg skulle have været ude af døren, så havde jeg meldt afbud.”

Projektet er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med jobcentre i 10 kommuner, som har testet indsatsen i 2022-23. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Læs mere om TÆTTERE PÅ JOB

For yderligere info kontaktes projektleder Birgitte Thyde Søe, bt@sundkom.dk, tlf. 2173 4830.


Ny indsats skal få flere fædre på øremærket barsel

Ny indsats skal få flere fædre på øremærket barsel

En bevilling på 8,4 mio. kr. fra Egmont Fonden skal sikre udvikling af en ny indsats, som skal få flere mænd til at vælge øremærket barsel. Indsatsen hedder Snart far – en god barsel. Den er målrettet fædre, der er usikre på farrollen og barselsperioden. Projektet udvikles af Komiteen for Sundhedsoplysning.

En nyere undersøgelse viser, at kun 7 ud af 10 fædre i Danmark regner med at tage den øremærkede fædrebarsel. Det betyder, at man kan forvente, at for ca. 3 ud af 10 børn forkortes deres tid hjemme væsentligt. Samtidig går både barnet og faren glip af en unik mulighed for at opbygge særlige bånd, de kan bygge videre på resten af livet.

Om indsatsen

”Snart far – en god barsel” er en indsats for de fædre, der er usikre på deres farrolle, særligt i forbindelse med barslen. Indsatsen skal motivere flere fædre til at tilvælge de 11 ugers øremærket barsel ved at styrke fædrenes oplevelse af tryghed og selvtillid i farrollen. Det sker gennem et gruppebaseret mestringsforløb, der forankres i kommunerne. Indsatsen baseres på mangeårige erfaringer med det evidensbaserede program LÆR AT TACKLE. Dette program bygger på forskning og erfaring med mestring i praksis. 

Direktør i Egmonts Fondssekretariat, Heidi Sørensen, siger således om projektet:
”I Egmont er vi meget glade for at kunne støtte ’Snart far – en god barsel’. Vi arbejder altid med udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene, og der er ingen tvivl om, at mere tid og en tryg tilknytning til flere voksne har positiv betydning for små børns udvikling. Vi forventer, at indsatsen fra Komiteen for Sundhedsoplysning vil være til stor gavn for mange nye fædre og for barselskulturen i Danmark generelt”. 

Læs mere om ”Snart far – en god barsel” på Empowerment.dk.

Deltag i projektet

Fem kommuner inviteres i første omgang til at deltage i pilotafprøvning af indsatsen. Efter evaluering justeres indsatsen og udbredes frem mod 2027 i i alt 25 kommuner.

Kommuner, der ønsker at deltage eller høre mere, kan kontakte
Projektleder Line Vinther Andersen, lva@sundkom.dk/ 61 45 03 38
Projektkoordinator Christine Halling, ch@sundkom.dk/ 20 58 07 97