En veloverstået national instruktørsamling

En veloverstået national instruktørsamling

11.-12. juni var instruktører og koordinatorer fra hele landet samlet til LÆR AT TACKLEs årlige instruktørsamling. LÆR AT TACKLE har eksisteret i Danmark siden 2006. Denne samling var den 18. i rækken.

Programmet var tilrettelagt ud fra temaet STYRKEN I SKRAMMER OG SKÅR. For selv om livets store bump kan føles som byrder, skjuler sig en stor styrke i at have overkommet nogle store udfordringer. Udfordringerne tvinger nemlig os mennesker til at tilpasse os, lære og vokse. Dermed bliver vi mere modstandsdygtige og får (endnu) mere empati og selvindsigt.

Særligt de to sidste ting er vigtige i instruktørarbejdet, da en stor del af instruktørens opgave er at skabe et trygt læringsrum for kursisterne.

De to dages program indeholdt blandt andet oplæg om, hvordan vi mennesker reagerer på andres kropssprog. Her blev man klogere på, hvordan man kan blive mere bevidste om at skabe overensstemmelse mellem de ord, der kommer ud af ens mund, og det krop og ansigt signalerer imens. Vi fik også besøg af programchef Anja Kaare Vedelsby, EN AF OS, som talte om afstigmatisering af psykiske udfordringer.  

Der var desuden mulighed for at deltage i forskellige workshops. Man kunne blandt andet arbejde med, hvordan man griber udfordrende situationer an i sit instruktørarbejde eller blive klædt på til at arbejde med det nyligt opdaterede kursus LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Endvidere kunne man afprøve forskellige selvhjælpsaktiviteter, der kan medvirke til at finde ro.

Samlingerne har til formål at inspirere og opkvalificere landets instruktører. Samtidig giver de årlige samlinger unik mulighed for at netværke med instruktører og koordinatorer fra andre dele af landet.

Årets samling blev gennemført på Hotel Nyborg Strand. 

Vi har lavet en fotokavalkade med et tilbageblik på samlingen. Se med nedenfor. Desuden udgiver vi i september et konferencehæfte fra årets samling. Se også tidligere års konferencehæfter.

Læs mere om baggrund og evidens for LÆR AT TACKLE.

Er du selv interesseret i at deltage på et forløb, kan du læse mere om LÆR AT TACKLE her. Du finder tilmeldingsinfo og overblik over kursuskommunerne samme sted.

Vi søger en ny kollega til Enhed for Mestring og Empowerment

Vi søger en ny kollega til Enhed for Mestring og Empowerment

Komiteen for Sundhedsoplysning, København.

Komiteen for Sundhedsoplysning søger en erfaren medarbejder til at varetage udbredelse og forankring af en forebyggende trivselsindsats i grundskolen: Basal – sammen om trivsel. Indsatsen er en del af aktiviteterne i Komiteens Enhed for Mestring og Empowerment.

Basal – sammen om trivsel er en mestringsindsats målrettet elever i 7.-10. klasse. Indsatsen er et klassebaseret elevforløb, der skal forebygge mistrivsel og styrke fællesskabet i udskolingen. Forløbet varetages af skolens medarbejdere; fx lærere, pædagoger, inklusionsmedarbejdere eller AKT-lærere, som har gennemført et kompetenceudviklingsforløb forud for brugen af Basal i klasserne. Indsatsen er udviklet og pilotafprøvet, og i perioden 2024-2027 skal den udbredes i stor skala. Du kan læse mere om indsatsen her.

Enhed for Mestring og Empowerment arbejder med at udvikle og forankre gruppebaserede mestringsindsatser for mange forskellige målgrupper i stor skala. Fokus i indsatserne er at styrke den enkeltes (mentale) sundhed og trivsel ved hjælp af mestring af symptomer og udfordringer i hverdagslivet. Indsatserne evalueres og udbredes i bl.a. kommuner, regioner, frivilligforeninger og på ungdomsuddannelser. Ca. 30 % af enhedens aktiviteter knytter sig til programmerne LÆR AT TACKLE. Du kan læse mere om Mestring & Empowerment her.

Udover arbejdet med Basal, vil dine opgaver på sigt også blive knyttet til enhedens andre aktiviteter.

Dine hovedopgaver bliver, i tæt samarbejde med projektlederen at

 • udbrede Basal – sammen om trivsel, herunder at opsøge skoler og kommuner med henblik på implementering
 • afholde møder, fysisk og online, med skoleledelse og andre med henblik på ”salg” og implementering af indsatsen
 • kvalitetsudvikle undervisningsmaterialet
 • undervise og vejlede lærere og andre, der skal undervise klasserne i Basal
 • afholde oplæg om indsatsen til forskellige målgrupper
 • gennemføre kommunikationsopgaver, fx artikler til fagblade, opslag på LinkedIn mv.

Du vil blive en del af et team på i alt 16 personer i enheden og vil indgå i tæt samarbejde med andre interne- og eksterne samarbejdspartnere.

Vi ser dig som en, der

 • har en akademisk uddannelse eller en læreruddannelse med en akademisk overbygning
 • har solidt kendskab til folkeskolen, også gerne som underviser
 • er en dygtig formidler og har erfaring med undervisning og oplæg
 • brænder for at arbejde med mestring og trivsel
 • har solide relationskompetencer og trives i at være opsøgende og udadvendt
 • kan tænke strategisk
 • er handlekraftig og serviceminded og ikke har noget imod selv at varetage små og store driftsopgaver
 • kan sætte dig ind i et nyt fagligt felt – og lære det at kende i detaljen

Som person har du en løsningsorienteret og positiv tilgang til dine opgaver og kollegaer, du er let at omgås, sætter faglig kvalitet højt og evner at arbejde struktureret og effektivt, så du når dine deadlines. Du kan fokusere på både helheden og detaljen, når det kræves. Du kan tage ansvar, skabe fremdrift og arbejde selvstændigt.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har viden om/erfaring inden for trivsels- og/eller sundhedsområdet.

Vi kan tilbyde

 • Et job med mening; din indsats kommer reelt til at gøre en afgørende forskel for mange børn og voksne i Danmark – både nu og i fremtiden.
 • En hverdag, der er omskiftelig med meget høj grad af selvstændighed i din tilrettelæggelse af opgaverne.
 • Fleksibilitet mht. placering af arbejdstid samt mulighed for hjemmearbejde.
 • Løbende, faglige udviklingsmuligheder.
 • At blive en del af en spændende arbejdsplads, der er i konstant udvikling.
 • At blive en del af et positivt og stærkt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til at lave solide løsninger. Du vil få nogle af Danmarks absolut bedste kollegaer.

Praktiske oplysninger

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt.

Komiteen har kontor på Østerbro i København, og hovedparten af arbejdstiden ligger her. I nogle perioder kan der være rejseaktivitet i Danmark, fx ifm. kursusafholdelse, deltagelse på konferencer eller møder rundt i landet.

Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til teamleder Line Vinter Andersen lva@sundkom.dk, 4054 1668 eller projektleder Caroline Eie Buskov ceb@sundkom.dk, 2382 1395. I uge 29 holder Komiteen lukket, hvorfor vi ikke besvarer opkald dér.

Skriftlig ansøgning og CV sendes på e-mail mærket ”BASAL” senest onsdag d. 7. august 2024 kl. 12.00 til job@sundkom.dk.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 19. og 20 august 2024. En evt. 2. samtale vil blive afholdt d. 22. august 2024.

Vi glæder os til at høre fra dig!

TIL FORSIDEN PÅ EMPOWERMENT.DK