Basal – sammen om trivsel

– Udskolingsindsats

Indsats til elever i udskolingen

Et stigende antal børn og unge oplever mistrivsel og dårlig mental sundhed. Basal – sammen om trivsel er et trivselsprojekt, som udvikles til elever i 7.-10. klasse og deres lærere. Projektet skal forebygge mistrivsel ved at styrke elevernes tro på egne evner (self-efficacy) og evne til at forstå sig selv og andre (mentalisering). Det sker ved, at eleverne i klasserne arbejder med konkrete værktøjer, der kan hjælpe dem med at få flest gode dage og komme godt igennem de svære.

 

Basale værktøjer til en god hverdag

Elevindsatsen hedder Basal og er et klassebaseret forløb, der omfatter undervisning, øvelser og træning af simple redskaber, som de unge lærer at bruge på egen hånd.

Elevforløbene i klasserne varetages af medarbejdere tæt på eleverne, fx lærere, der uddannes til at facilitere brug af værktøjerne.

Basal forankres i et samarbejde mellem kommune og skole. Der udvikles desuden korte oplæg målrettet henholdsvis forældre og medarbejdere. Oplæggende skal understøtte indsatsen. De testes på udvalgte skoler.

Som en del af projektet gennemføres en evaluering med fokus på indsatsens virkning i forhold til bl.a. trivsel og self-efficacy. Evalueringen foretages af Statens Institut for Folkesundhed.

Basal – sammen om trivsel gennemføres i samarbejde med Ole Kirk’s Fond.

Rammer og indhold

Elevforløbet

Elevforløbet omfatter 8 moduler á 2 to lektioner. Undervisning og øvelser til eleverne er målrettet de særlige udfordringer, som kendetegner aldersgruppen – fx i forhold til venskaber, præstationer, usikkerhed og bekymringer. Der arbejdes både med analoge og digitale materialer, herunder små digitale spil.

Kompetenceudvikling af medarbejdere

Som en del af indsatsen gennemgår medarbejderne et kompetenceudviklingsforløb. Det giver indsigt i indsatsens teorier og klæder medarbejderne på til at facilitere Basals metoder og værktøjer til eleverne.

I pilottesten afprøves to modeller med henholdsvis et 2-dages kursus og et 4-dages kursus. Begge dele følges op med et webinar samt sparring og vejledning.

Baggrund

Projektet udvikles på baggrund af principper, temaer og redskaber fra programmerne MentaliseringsProgrammet og LÆR AT TACKLE.

Begge programmer bygger på anerkendt viden og stor erfaring med mentalisering og mestring i praksis.

Læs mere om programmerne bag projektet på Empowerment.dk og MentaliseringsProgrammet.dk 

Interesseret i at indgå i projektet eller høre mere?

I perioden skoleåret 2022/2023 pilottestes indsatsen i samarbejde med 6 skoler og kommuner. Fra midten af 2023 til udgangen af 2024 udrulles indsatsen til skoler i mindst 40 kommuner.

For yderligere info kontaktes

Chefkonsluent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk / +45 30 27 77 47.

Se også

Godt igennem uddannelse

LÆR AT TACKLE
angst og depression
– for unge

Kontakt

Chefkonsulent Malene Norborg Petersson

Mail: mn@sundkom.dk
Tlf: +45 30 27 77 41