Sammen om trivsel

– Udskolingsindsats

 

Indsats til elever i udskolingen

Sammen om trivsel er et trivselsprojekt, som udvikles til folkeskolens udskolingsklasser og deres lærere. Projektet skal styrke elevernes tro på egne evner (self-efficacy) og evne til at forstå sig selv og andre (mentalisering). Dermed rustes de til at indgå i positive relationer og fællesskaber og lærer at håndtere hverdagens udfordringer – både fagligt og socialt.

Projektet udvikles på baggrund af principper, temaer og redskaber fra programmerne MentaliseringsProgrammet og LÆR AT TACKLE. Begge programmer bygger på anerkendt viden og stor erfaring med mentalisering og mestring i praksis.

Indsatsen er elevrettet og omfatter

 • undervisning
 • øvelser
 • træning i simple redskaber til mestring og mentalisering.

Undervisning og øvelser til eleverne er målrettet de særlige udfordringer, som kendetegner aldersgruppen – fx i forhold til venskaber, præstationer, usikkerhed og bekymringer.

Elevforløbene i klasserne varetages af medarbejdere tæt på eleverne og er baseret på fysisk og digitalt materiale samt en web-app til eleverne.

Kompetenceudvikling af medarbejdere
Som en del af indsatsen gennemgår medarbejderne et kompetenceudviklingsforløb, der klæder dem på til at forstå indsatsens teorier og anvende dens temaer og redskaber sammen med eleverne.

Hver deltagende skole får uddannet op til fem medarbejdere, der skal løfte arbejdet med elevernes trivsel.

Sammen om trivsel gennemføres i samarbejde med Ole Kirk’s Fond.

Rammer og indhold

Den enkelte skole kan vælge mellem to forskellige kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere – en basismodel og en udvidet model.

Basismodellen består af

 • To-dages kursus
 • To halvdags workshops med sparring og vejledning
 • Virtuelt opsamlingswebinar

Den udvidede model består af

 • To-dages kursus
 • To halvdags workshops med sparring og vejledning
 • Virtuelt opsamlingswebinar
 • To supplerende kursusdage. Her kvalificeres medarbejderne til at udvikle forløb og oplære kollegaer.
 • Oplæg for alle skolens medarbejdere (ved Komiteen for Sundhedsoplysning)
 • Inspirationsoplæg for forældre (ved Komiteen for Sundhedsoplysning)
 • Virtuelt opsamlingswebinar på supplerende kursusdage (ved Komiteen for Sundhedsoplysning)

Læs mere om programmerne bag projektet på www.empowerment.dk og www.MentaliseringsProgrammet.dk

Interesseret i at indgå i projektet eller høre mere?
I perioden 2021-2022 deltager otte skoleklasser fordelt på fire skoler i fire kommuner i projektets pilotfase. Herefter udrulles indsatsen til skoler i mindst 40 kommuner. Det sker i perioden 2023-2024.

For yderligere info kontaktes
Chefkonsluent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk / +45 30 27 77 47.

Se også

Godt igennem uddannelse

LÆR AT TACKLE

angst og depression
– for unge

Kontakt

Chefkonsulent Malene Norborg Petersson

Mail: mn@sundkom.dk
Tlf: +45 30 27 77 41