Basal – sammen om trivsel

– Udskolingsindsats

Indsats til elever i udskolingen

Et stigende antal børn og unge oplever mistrivsel og dårlig mental sundhed. Basal – sammen om trivsel er et trivselsprojekt, som udvikles til elever i 7.-10. klasse og deres lærere. Projektet skal forebygge mistrivsel ved at styrke elevernes tro på egne evner (self-efficacy) og evne til at forstå sig selv og andre (mentalisering). Det sker ved, at eleverne i klasserne arbejder med konkrete værktøjer, der kan hjælpe dem med at få flest gode dage og komme godt igennem de svære.

 

Værktøjer til en god hverdag

Basal er et klassebaseret forløb, der omfatter undervisning, øvelser og træning af simple redskaber, som de unge lærer at bruge på egen hånd.

Elevforløbene i klasserne varetages af medarbejdere tæt på eleverne, fx lærere, der uddannes til at facilitere brug af værktøjerne.

 

Foreløbige resultater

Basal er pilottestet i samarbejde med seks kommuner (på seks skoler i 16 klasser) i 2022-2023 og pilotevalueret af  Statens Institut for Folkesundhed (SIF).

Analyserne fra pilotevalueringen viser en statistisk signifikant forbedring af elevernes mentale sundhed sammenlignet med før elevforløbet.

I skoleåret 2023-24 evalueres indsatsen ligeledes af SIF. Det sker i samarbejde med 50 skoler i 35 kommuner.

Basal – sammen om trivsel gennemføres i samarbejde med Ole Kirk’s Fond.

Rammer og indhold

Elevforløbet

Elevforløbet omfatter 8 moduler á 2 to lektioner. Undervisning og øvelser til eleverne er målrettet de særlige udfordringer, som kendetegner aldersgruppen – fx i forhold til venskaber, præstationer, usikkerhed og bekymringer. Der arbejdes både med analoge og digitale materialer, herunder små digitale spil.

 

Kompetenceudvikling af medarbejdere

Som en del af indsatsen gennemgår medarbejderne et kompetenceudviklingsforløb. Det giver indsigt i indsatsens teorier og klæder medarbejderne på til at facilitere Basals metoder og værktøjer til eleverne.

 

Baggrund

Indsatsen er udviklet på baggrund af principper, temaer og redskaber fra  MentaliseringsProgrammet og LÆR AT TACKLE. Begge programmer bygger på anerkendt viden og erfaring med mentalisering og mestring i praksis. Læs mere om programmerne på Empowerment.dk og MentaliseringsProgrammet.dk

 

Interesseret i at høre mere?

Kontakt projektleder Caroline Eie Buskov, ceb@sundkom.dk / +45 2382 1392.

Se også

Godt igennem uddannelse

LÆR AT TACKLE
angst og depression
– for unge

Kontakt

Projektleder Caroline Eie Buskov

Mail: ceb@sundkom.dk
Tlf: +45 2382 1392