LÆR AT TACKLE

angst og depression – online

Webbaseret kursus til mennesker
med angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression – online er en webbaseret udgave af det evidensbaserede kursus LÆR AT TACKLE angst og depression.

Onlinekurset er  et såkaldt online blended læringsforløb, der er udviklet baggrund af, at flere end 227.000 voksne danskere har angst eller depression, hvoraf mange  har svært ved at deltage i fysiske kurser. Årsagerne er blandt andet svære symptomer, forpligtelser overfor familie eller job eller utryghed ved at bevæge sig ud blandt andre mennesker.

Webforløbet kan følges via computer fra hjemmet. Man kan både deltage i dag- og aftentimerne.

Vi tilbyder dels onlinehold for voksne over 18 år, dels for unge mellem 15 og 25 år.

Undersøgelser fra Stanford Universitet viser, at onlineforløb er lige så effektive som tilsvarende fysiske forløb.

Fordele ved online-kurset

 • Kursisten kan deltage fra hjemmet, blot der er pc- og netadgang
 • Kurset er tilgængeligt, når det passer kursisten bedst
 • Undervisningsaktiviteter kan genbesøges
 • Det er muligt at være anonym over for instruktør og medkursister
 • Man udveksler erfaringer med ligesindede

LÆR AT TACKLE angst og depression – online er udviklet med støtte fra TrygFonden. Programmet kan implementeres for få midler.

Lyt til podcast om indsatsen 

Hent beslutningstagerfolder

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Rammer og indhold

Kurset forløber over seks uger med ugentlige aktiviteter á ca. 2,5 times varighed.

Hver uge er der 1 times live undervisning sammen med andre kursister. Undervisningen ledes af en instruktør, der selv har erfaring med angst eller depression.

På live sessionerne kan kursisterne både se og høre instruktøren, men hverken instruktør eller kursister kan se eller høre de øvrige deltagere på sessionen. I stedet kan man kommunikere med instruktøren og hinanden via en chatfunktion.

Sideløbende med undervisningen arbejder kursisterne individuelt med en række online aktiviteter. Fx ugentlige individuelle handleplaner, der følges op på i onlineundervisningen. 

Indsatsen er støttet af TrygFonden og testet i samarbejde med en række danske kommuner.

Eksempler på kursusemner

 • Håndtering af symptomer; fx træthed, stress og uro
 • Håndtering af vanskelige følelser; fx bekymring og tristhed
 • Forebyggelse af tilbagefald
 • Kognitive teknikker
 • Handleplaner og problemløsning
 • Bedre kommunikation
 • Fysisk aktivitet og humør
 • Vejrtrækningsteknikker og afspænding
 • Bedre søvn

Se også

LÆR AT TACKLE

angst og depression

LÆR AT TACKLE

unge

LÆR AT TACKLE

hverdagen som pårørende

Udbyd kurset

Hør mere om opstart og drift hos
Chefkonsulent Nicolaj Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12