LÆR AT TACKLE

– Online

Webbaserede mestringskurser

Nogle mennesker har svært ved at deltage i fysiske kurser og fravælger derfor sundhedsfremmende tilbud udenfor hjemmet. Årsagen kan fx være symptomer eller andre begrænsninger, utryghed ved at bevæge sig ud blandt andre mennesker, ønske om anonymitet, transporttid eller forpligtelser i form af job eller familie. Fravalget kan også bunde i, at man er omsorgsgivende for en nærtstående, som ikke kan være alene.

LÆR AT TACKLE – online er fællesbetegnelsen for en række LÆR AT TACKLE-kurser, der er videreudviklet til såkaldte online blended læringsforløb, som kan følges via computer fra hjemmet. Undersøgelser fra Stanford Universitet viser, at LÆR AT TACKLE-forløb, som foregår online, er lige så effektive som tilsvarende forløb med fysisk fremmøde.

Al onlineundervisning varetages af Komiteen for Sundhedsoplysning i regi af Enhed for Mestring & Empowerment. Der udbydes både kurser i dag- og aftentimerne.

 

Borgernes fordele ved online-kurset

  • Man kan deltage på kurset i vante omgivelser, blot der er pc- og netadgang
  • Den ugentlige mødetid er afgrænset til én time og foregår online
  • Kursusmaterialet kan tilgås, når det passer kursisten bedst
  • Undervisningsaktiviteter kan genbesøges
  • Man udveksler erfaringer med ligesindede
  • Der er mulighed for anonymitet overfor instruktør og medkursister

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Rammer og indhold

Et onlinekursus forløber over seks uger med ugentlige aktiviteter á ca. 2,5 times varighed. Heraf foregår 1 time som liveundervisning sammen med andre kursister på en kursusplatform.

Liveundervisningen ledes af en instruktør, der har erfaringer, som minder om kursisternes udfordringer.

På livesessionerne kan kursisterne både se og høre instruktøren. Hverken instruktør eller kursister kan se eller høre de øvrige deltagere. I stedet kan man kommunikere via en chatfunktion.

Sideløbende hermed arbejder kursisterne individuelt med en række online aktiviteter. Fx ugentlige individuelle handleplaner med opfølgning i onlineundervisningen.

Se også

LÆR AT TACKLE
angst og depression
LÆR AT TACKLE
unge
LÆR AT TACKLE
hverdagen som pårørende

Hør mere om onlinekurserne hos

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71