BØRN – UNGE – FAMILIE

Indsatser til børn, unge og familier

Psykisk sygdom og mistrivsel blandt børn og unge kan have store konsekvenser for den enkeltes liv og muligheder. Det kan også have stor betydning for, hvordan den enkelte klarer sig i sin voksne tilværelse – både socialt og økonomisk.

Samtidig har det store samfundsøkonomiske omkostninger, når en voksende andel af en fremtidig arbejdsstyrke har svært ved at gennemføre skole og uddannelse eller ikke kan passe et job.

Sammen om Trivsel er en forebyggende trivselsindsats i grundskolens udskoling, mens Godt Igennem Uddannelse er målrettet unge med stress, angst og depression, som er i gang med en ungdomsuddannelse. Begge indsatser understøtter de unges mestring og trivsel.

LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge er et tilbud til 15-25-årige, som har symptomer på angst eller depression. Man kan deltage på forløbet uafhængigt af ens uddannelses- eller jobsituation.

Indsatsen Snart Far  har fokus på at styrke barnets trivsel og tilknytningen mellem far og barn. Det sker ved at støtte kommende og nye fædre i deres farrolle.