BØRN OG UNGE

Trivselsindsatser til udskoling og ungdomsuddannelser

Psykisk sygdom og mistrivsel i ungdomsårene kan have store konsekvenser for et ungt menneskes liv og muligheder. Det kan ligefrem være afgørende for, hvordan den enkelte klarer sig i sin voksne tilværelse – både socialt og økonomisk.

Samtidig har det store samfundsøkonomiske omkostninger, når en voksende andel af en fremtidig arbejdsstyrke har svært ved at gennemføre skole og uddannelse eller ikke kan passe et job.

Sammen om Trivsel og Godt igennem uddannelse er indsatser målrettet elever i udskoling og på ungdomsuddannelser. Ved at vende mistrivsel til trivsel, kan de unge komme godt igennem deres skoleforløb og videre i livet efter endt ungdomsuddannelse.

LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge er et tilbud til 15-25-årige, som har symptomer på angst eller depression. Man kan deltage på forløbet uafhængigt af ens skole-, uddannelses- eller jobsituation. 

Indsatserne styrker på forskellig vis de unge i at klare de udfordringer, de møder i deres daglige liv.