LÆR AT TACKLE

Angst og depression

Effektiv indsats til mennesker
med angst og depression

Angst og depression er sygdomme, der har alvorlige konsekvenser – både for den enkelte og for samfundet. Lidelserne forringer ofte den syges livskvalitet betydeligt.

LÆR AT TACKLE angst og depression er et selvhjælpskursus for mennesker med symptomer på angst og/eller depression.

Kurset giver deltagerne erfaring med, hvordan deres egen indsats har afgørende indflydelse på deres hverdag og symptomer. To ud af tre kursister opnår en effekt, der svarer til behandling med kognitiv terapi.

Effekter

 • reduktion af symptomer på angst
 • reduktion af symptomer på depression
 • øget fysisk aktivitet
 • øget tro på, at kunne håndtere symptomer
 • øget tro på, at kunne opnå følelsesmæssig og praktisk støtte hos omgivelserne

Indsatsen er udviklet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet. Programmet kan implementeres for få midler. 

Lyt til podcast om indsatsen

Hent beslutningstagerfolder 

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Indsatsen er videreudviklet til

LÆR AT TACKLE
– på nemt dansk
LÆR AT TACKLE
– tæt på borgeren
LÆR AT TACKLE
– for unge

Rammer og indhold

Et kursus løber over 7 uger med en ugentlig mødegang á 2,5 time. Hvert hold har typisk 10-14 deltagere.

Undervisningen ledes af to instruktører, som har gennemført en særlig uddannelse. Begge har selv erfaring med angst eller depression.

Forløbet er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. Kurset har tilhørende kursusbog.

Eksempler på kursusemner

 • Håndtering af symptomer: fx træthed, stress og uro
 • Håndtering af vanskelige følelser som fx bekymring og tristhed
 • Forebyggelse af tilbagefald
 • Kognitive teknikker
 • Handleplaner og problemløsning
 • Bedre kommunikation
 • Fysisk aktivitet og humør
 • Vejrtrækningsteknikker og afspænding
 • Bedre søvn

Se også

LÆR AT TACKLE
kroniske smerter

LÆR AT TACKLE
kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE
hverdagen som pårørende

Udbyd kurset

Hør mere om opstart og drift hos
Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71