Mestring &
Empowerment

– indsatser, projektudvikling
    og 
national implementering

 

Hvad er Empowerment?

Hvad betyder det at blive empowered? Empowerment refererer til, når et menneske styrker sin handleevne, kontrol og ejerskab over beslutninger, der påvirker dets levevilkår og hverdag.

Vi arbejder primært med mestring og empowerment i gruppebaserede sammenhænge. Udgangspunktet er begrebet self-efficacy, som handler om at øge individets tro på at kunne håndtere sin situation. I vores indsatser træner deltagerne forskellige strategier til at mestre hverdagslivet. Det øger deres mestringsevne og oplevelse af større handlekraft og kontrol.

Flere betydninger

Empowerment kan både ses som et resultat i sig selv og som en proces og tilgang, hvor man som individ eller gruppe støttes i at:

  • synliggøre sine problemer
  • forholde sig kritisk til dem
  • via handling opnå kontrol over sin livssituation.

Empowermentbegrebet hænger tæt sammen med mestringsbegrebetsom er de strategier og fremgangsmåder, en person eller gruppe benytter til at håndtere eller overkomme nye, svære og truende situationer som fx sygdom.

Hvor stammer begrebet fra?

Empowerment stammer fra borgerretsbevægelsen i USA fra 1960´erne og frem. Begrebet bruges ofte indenfor sundhedsområdet, men også inden for social-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne.

Det arbejder vi med

LÆR AT TACKLE

Udvikling og drift af selvhjælps-kurser til syge og pårørende

Projektudvikling

Brainsstorming, sparring, udvikling og proces – fra idé til færdigt projekt.

Foredrag

Diskussionsoplæg og foredrag om bl.a. mestring og adfærdsændring

Facilitering

Konferenceledelse og styring af workshops og temadage

Rådgivning

Professionel rådgivning om sund-hedsrelaterede projekter og idéer

Efteruddannelse

Empowerment som professionel sundhedspædagogisk metode

Implementering

Lokal og national udbredelse af sundhedsfremmende indsatser

Undervisning

Uddannelse af frivillige undervisere og kompetenceudvikling af civile

Seneste nyt

Eksempler på vores samarbejdspartnere