Mestring &
Empowerment

– Indsatser, projektudvikling
og national implementering

Om Mestring & Empowerment

Mestring & Empowerment er en udviklingsenhed under Komiteen for Sundhedsoplysning. Vi arbejder med indsatser, projektudvikling og national implementering og tilbyder desuden en række andre tjenester.

Vores primære fokus er mestring og empowerment i gruppebaserede sammenhænge. Udgangspunktet er begrebet self-efficacy, som handler om at øge individets tro på at kunne håndtere sin situation.

Via forskellige indsatser træner vi  deltagerne i at anvende forskellige strategier til at mestre hverdagslivet. Derved får de en oplevelse af større handlekraft og kontrol. De bliver empowered. 

 

 

Hvad betyder Empowerment?

Empowerment refererer til, når et menneske styrker sin handleevne, kontrol og ejerskab over beslutninger, der påvirker dets levevilkår og hverdag. Man bliver empowered. Begrebet stammer fra borgerretsbevægelsen i USA fra 1960’erne og frem.

Empowerment kan både ses som et resultat i sig selv og som en proces og tilgang, hvor man som individ eller gruppe støttes i at:

  • synliggøre sine problemer
  • forholde sig kritisk til dem
  • via handling opnå kontrol over sin livssituation.

Empowermentbegrebet bruges ofte indenfor sundhedsområdet samt social-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne.

Begrebet er tæt knyttet til mestringsbegrebetsom er de strategier og fremgangsmåder, en person eller gruppe benytter til at håndtere eller overkomme nye, svære og truende situationer som fx sygdom.

Det arbejder vi med

LÆR AT TACKLE

Udvikling og drift af selvhjælps-kurser til syge og pårørende

Børn og Unge

Trivselsindsatser til udskoling og ungdomsuddannelser

Beskæftigelse

Beskæftigelsesrettede
indsatser

Projektudvikling

Brainsstorming, sparring, udvikling og proces – fra idé til færdigt projekt

Implementering

Lokal og national udbredelse af sundhedsfremmende indsatser

Facilitering

Konferenceledelse og styring af workshops og temadage

Rådgivning

Professionel rådgivning om sund-hedsrelaterede projekter og idéer

Efteruddannelse

Empowerment som professionel sundhedspædagogisk metode

Undervisning

Uddannelse af frivillige undervisere og kompetenceudvikling af civile

Konferencer

Fysiske og virtuelle konferencer om mestring og empowerment

Seneste nyt