Erfaren projektleder søges

Erfaren projektleder søges

Komiteen for Sundhedsoplysning søger en erfaren projektleder til blandt andet at varetage udbredelse og forankring af den forebyggende trivselsindsats Basal – sammen om trivsel, som ligger i Enhed for Mestring & Empowerment.

Om Basal

Basal – sammen om trivsel er en mestringsindsats målrettet elever i 7.-10. klasse. Indsatsen er et klassebaseret elevforløb, der skal forebygge mistrivsel og styrke fællesskabet i udskolingen. Forløbet varetages af skolens medarbejdere; fx lærere, pædagoger, inklusionsmedarbejdere eller AKT-lærere, som har gennemført et kompetenceudviklingsforløb forud for brugen af Basal i klasserne. Indsatsen er udviklet og pilotafprøvet, og i perioden 2024-2027 skal den udbredes i stor skala. Du kan læse mere om indsatsen her.

Enhed for Mestring og Empowerment arbejder med at udvikle og forankre gruppebaserede mestringsindsatser for mange forskellige målgrupper i stor skala. Fokus i indsatserne er at styrke den enkeltes (mentale) sundhed og trivsel ved hjælp af mestring af symptomer og udfordringer i hverdagslivet. Indsatserne evalueres og udbredes i bl.a. kommuner, regioner, frivilligforeninger og på ungdomsuddannelser. Ca. 50 % af enhedens aktiviteter knytter sig til programmerne LÆR AT TACKLE. Du kan se mere her.

Dine hovedopgaver bliver:

 • Projektledelse af Basal – sammen om trivsel, herunder opsøge skoler og kommuner med henblik på implementering
 • Afholde følge- og styregruppemøder med organisationer og fonden, der har støttet indsatsen
 • Løbende kvalitetsudvikling af Basal
 • Undervisning og vejledning af lærere, der skal undervise klasserne i Basal
 • Undervisning og vejledning af frivillige i LÆR AT TACKLE
 • Udvikling og opdatering af undervisningsmateriale i LÆR AT TACKLE
 • Rådgivning af kommunale medarbejdere
 • Planlægning af konferencer for frivillige undervisere

Du vil blive en del af et team på i alt 16 personer og vil indgå i tæt samarbejde med andre interne- og eksterne samarbejdspartnere.

Vi ser dig som en, der:

 • har en akademisk uddannelse eller en læreruddannelse med en akademisk overbygning
 • har erfaring med undervisning i folkeskolen
 • har erfaring med projektledelse og undervisning
 • brænder for at arbejde med mestring, trivsel og frivillige
 • har solide relationskompetencer og trives i at være opsøgende og udadvendt
 • kan tænke strategisk
 • er handlekraftig og serviceminded og har ikke noget imod selv at varetage små og store driftsopgaver
 • både kan se dig selv varetage opgaverne i enheden bredt samt som projektleder for basal
 • trives med en del rejseaktivitet i Danmark, da dette ligger i stillingen.

Som person har du en løsningsorienteret og positiv tilgang til dine opgaver og kollegaer, du er let at omgås, sætter faglig kvalitet højt og evner at arbejde struktureret og effektivt, så du når dine deadlines. Du kan fokusere på både helheden og detaljen, når det kræves. Du kan tage ansvar, skabe fremdrift og arbejde selvstændigt.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har viden om/erfaring inden for trivsels- og/eller sundhedsområdet.

Vi kan tilbyde:

 • Et job med mening; din indsats kommer reelt til at gøre en afgørende forskel for mange børn og voksne i Danmark – både nu og i fremtiden.
 • En hverdag, der er omskiftelig med meget høj grad af selvstændighed i din tilrettelæggelse af opgaverne.
 • Fleksibilitet mht. placering af arbejdstid samt mulighed for hjemmearbejde.
 • Løbende, faglige udviklingsmuligheder.
 • At blive en del af en spændende arbejdsplads, der er i konstant udvikling.
 • At blive en del af et positivt og stærkt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til at lave solide løsninger. Du vil få nogle af Danmarks absolut bedste kollegaer.

Praktiske oplysninger

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt. Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til enhedschef Lea Hegaard la@sundkom.dk, 2266 2671. Skriftlig ansøgning og CV sendes på e-mail mærket ”Projektleder” senest mandag d. 8. januar 2024 kl. 12.00 til job@sundkom.dk.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 16. januar 2024. En evt. 2. samtale vil blive afholdt d. 22. januar 2024.

Teamleder til faglige opgaver og personaleledelse

Teamleder til faglige opgaver og personaleledelse

Komiteen for Sundhedsoplysning søger teamleder til Enhed for Mestring & Empowerment. Jobbet omfatter dels faglige opgaver, dels personaleledelse af cirka 5 medarbejdere.

Enheden arbejder med at udvikle, afprøve og forankre gruppebaserede mestringsindsatser for mange forskellige målgrupper – i stor skala. Fokus i indsatserne er at styrke den enkeltes (mentale) sundhed og trivsel ved hjælp af mestring af symptomer og udfordringer i hverdagslivet. Indsatserne evalueres og forankres i bl.a. kommuner, regioner, grundskoler og på ungdomsuddannelser. Cirka halvdelen af enhedens aktiviteter er knyttet til programmerne LÆR AT TACKLE.

Opgaverne i enheden omfatter fundraising og projektudvikling/projektledelse, løbende at opsøge nye kommuner/organisationer med henblik på at forankre indsatserne, undervisning og vejledning af frivillige, rådgivning af kommuner og andre organisationer om drift af indsatserne lokalt, planlægning af konferencer for frivillige, udvikling og opdatering af undervisningsmateriale samt løbende kvalitetsudviklingsarbejde. Du kan læse mere om enhedens arbejde her.

Dine hovedopgaver bliver:

 • Fundraising, herunder projektudvikling og udarbejdelse af ansøgninger
 • Opgaver relateret til projektledelse og projektkoordination
 • Undervisning og vejledning af frivillige i LÆR AT TACKLE
 • Udvikling og opdatering af undervisningsmateriale
 • Rådgivning af (især kommunale) medarbejdere om lokal drift af indsatserne
 • Planlægning og afvikling af konferencer for frivillige undervisere
 • Ledelse af ca. 5 medarbejdere i teamet, herunder medarbejderudviklingssamtaler (MUS), løbende sparring, afvikling af trivselsmøder mv.

Du vil blive en del af en enhed på i alt 16 personer og vil indgå i tæt samarbejde med andre interne- og eksterne samarbejdspartnere. Ledelsen vil blive varetaget sammen med en anden teamleder og enhedschefen.

Vi ser dig som en, der:

 • har en akademisk uddannelse, fx inden for folkesundhedsvidenskab, psykologi, pædagogik eller andet
 • har erfaring med fundraising, projektudvikling, projektledelse og undervisning
 • brænder for at arbejde med at udvikle og forankre indsatser indenfor sundheds- og/eller mestringsområdet
 • trives i at være opsøgende og udadvendt og kan tænke strategisk
 • er handlekraftig og serviceminded og ikke har noget imod selv at varetage små og store driftsopgaver
 • trives med en del rejseaktivitet i Danmark, da dette ligger i stillingen

Som person har du en løsningsorienteret og positiv tilgang til dine opgaver og kollegaer. Du er let at omgås, sætter faglig kvalitet højt og evner at arbejde struktureret og effektivt, så du når dine deadlines. Du kan fokusere på både helheden og detaljen, når det kræves. Du kan tage ansvar, skabe fremdrift og arbejde selvstændigt. Som teamleder har du solide relationskompetencer. Du søger dialogen og kompromiset – med både opgaveløsningen, medarbejdergruppen og den enkelte medarbejder for øje.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har viden om/erfaring med sundhedsområdet.

Vi kan tilbyde:

 • Et job med mening; din indsats kommer reelt til at gøre en afgørende forskel for mange mennesker i Danmark – både nu og i fremtiden.
 • En hverdag, der er omskiftelig med meget høj grad af selvstændighed i din tilrettelæggelse af opgaverne
 • Fleksibilitet mht. placering af arbejdstid samt mulighed for hjemmearbejde
 • Løbende, faglige udviklingsmuligheder
 • At blive en del af en spændende arbejdsplads, der er i konstant udvikling
 • At blive en del af et positivt og stærkt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til at lave solide løsninger. Du vil få nogle af Danmarks absolut bedste kollegaer og medarbejdere.

Praktiske oplysninger

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt.

Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til enhedschef Lea Hegaard la@sundkom.dk, 2266 2671.
Skriftlig ansøgning og CV sendes på e-mail mærket ”Teamleder” senest mandag d. 10. januar 2024 kl. 12.00 til job@sundkom.dk.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 15. januar 2024. En evt. 2. samtale vil blive afholdt d. 19. januar 2024.

Stor tilfredshed med onlineforløb for pårørende 

Stor tilfredshed med onlineforløb for pårørende 

Som en del af projektet ”Styrket livskvalitet for pårørende til ulykkesramte” har Ulykkespatientforeningen pilottestet onlineforløbet “LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”. Målet var af afhjælpe den svære og nogle gange usynlige rolle, som pårørende har.

Deltagerne var primært nærtstående til ulykkesramte. Pårørende til personer med anden langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse kunne også deltage.  

Feedback = redskaber og fællesskab

Tilbagemeldingerne fra deltagerne har ifølge Ulykkespatientforeningen været ekstremt positive, idet 85 % af deltagerne svarer, at de har fået konkret viden om, hvordan de kan håndtere udfordringer, de oplever som pårørende. Også følelsen af ikke at være alene fremhæves.

Projektet ”Styrket livskvalitet for pårørende til ulykkesramte” er støttet af Social- og Boligstyrelsen.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende – online” er en onlineversion af ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”, der medvirker til at forebygge, at pårørende udvikler stress, depression eller mistrivsel.

Forløbet giver deltagerne et netværk samt redskaber til at passe bedre på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Dermed kan de pårørende lettere forblive raske, have et aktivt arbejdsliv og fortsætte med at hjælpe deres nærtstående.

Ved at udbyde indsatsen online, kan man hjælpe pårørende, som har svært ved at deltage i forløb udenfor hjemmet og derfor fravælger det. Fravalg kan s fx skyldes egen sygdom, transporttid eller job- og familiære forpligtelser. Det kan også bunde i, at man er omsorgsgivende for en nærtstående, som ikke kan være alene.

Evalueringen kan læses HER

For yderligere info
Kontakt projektleder Esther Lind Stokkebæk, els@sundkom.dk, tlf. +45 2388 4801 /  +45 3547 5741

Udsatte borgere kommer tættere på job via digital indsats

Udsatte borgere kommer tættere på job via digital indsats

Størstedelen af deltagerne i pilotprojektet TÆTTERE PÅ JOB oplever en positiv effekt på deres tro på at kunne klare et arbejde eller en uddannelse. Det viser en pilotevaluering, der er foretaget af Deloitte.

TÆTTERE PÅ JOB er et fleksibelt beskæftigelsesrettet online-forløb for voksne over 18 år, som – udover psykisk mistrivsel – kendetegnes ved lav tro på egne evner samt lav grad af arbejdsidentitet.

Pilotevalueringen viser en høj gennemførselsrate på 85 pct. og en generelt høj deltagertilfredshed. Særligt fremhæves instruktørerne som et virkningsfuldt element, idet de selv har personlige erfaringer med psykisk mistrivsel. Desuden har mere end halvdelen af deltagerne øget deres mestring på et eller flere områder. Det er bl.a. sket ved hjælp af indsatsens teknikker og redskaber.  

– Sagsbehandler i en deltagende kommune: 

”Tættere på job er en god byggesten i det fundament, kommunen ellers bygger,
og det er med til at understøtte vores samarbejde med borgerne.”

De kommende to år deltager 37 kommuner fra hele landet i projektet, hvor indsatsen skal evalueres i stor skala. Projektet forventes på sigt at styrke jobcentrenes nuværende indsats for mennesker, der ofte har svært ved at deltage i indsatser og opnå progression mod arbejdsmarkedet.

– Borger efter deltagelse i indsatsen:

”Det var en stor fordel, at det var online. På mine dårlige dage kunne jeg logge på og følge kurset.
Hvis jeg skulle have været ude af døren, så havde jeg meldt afbud.”

Projektet er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med jobcentre i 10 kommuner, som har testet indsatsen i 2022-23. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Læs mere om TÆTTERE PÅ JOB

For yderligere info kontaktes projektleder Birgitte Thyde Søe, bt@sundkom.dk, tlf. 2173 4830.


Ny indsats skal få flere fædre på øremærket barsel

Ny indsats skal få flere fædre på øremærket barsel

En bevilling på 8,4 mio. kr. fra Egmont Fonden skal sikre udvikling af en ny indsats, som skal få flere mænd til at vælge øremærket barsel. Indsatsen hedder Snart far – en god barsel. Den er målrettet fædre, der er usikre på farrollen og barselsperioden. Projektet udvikles af Komiteen for Sundhedsoplysning.

En nyere undersøgelse viser, at kun 7 ud af 10 fædre i Danmark regner med at tage den øremærkede fædrebarsel. Det betyder, at man kan forvente, at for ca. 3 ud af 10 børn forkortes deres tid hjemme væsentligt. Samtidig går både barnet og faren glip af en unik mulighed for at opbygge særlige bånd, de kan bygge videre på resten af livet.

Om indsatsen

”Snart far – en god barsel” er en indsats for de fædre, der er usikre på deres farrolle, særligt i forbindelse med barslen. Indsatsen skal motivere flere fædre til at tilvælge de 11 ugers øremærket barsel ved at styrke fædrenes oplevelse af tryghed og selvtillid i farrollen. Det sker gennem et gruppebaseret mestringsforløb, der forankres i kommunerne. Indsatsen baseres på mangeårige erfaringer med det evidensbaserede program LÆR AT TACKLE. Dette program bygger på forskning og erfaring med mestring i praksis. 

Direktør i Egmonts Fondssekretariat, Heidi Sørensen, siger således om projektet:
”I Egmont er vi meget glade for at kunne støtte ’Snart far – en god barsel’. Vi arbejder altid med udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene, og der er ingen tvivl om, at mere tid og en tryg tilknytning til flere voksne har positiv betydning for små børns udvikling. Vi forventer, at indsatsen fra Komiteen for Sundhedsoplysning vil være til stor gavn for mange nye fædre og for barselskulturen i Danmark generelt”. 

Læs mere om ”Snart far – en god barsel” på Empowerment.dk.

Deltag i projektet

Fem kommuner inviteres i første omgang til at deltage i pilotafprøvning af indsatsen. Efter evaluering justeres indsatsen og udbredes frem mod 2027 i i alt 25 kommuner.

Kommuner, der ønsker at deltage eller høre mere, kan kontakte
Projektleder Line Vinther Andersen, lva@sundkom.dk/ 61 45 03 38
Projektkoordinator Christine Halling, ch@sundkom.dk/ 20 58 07 97 Udskolingsindsatsen Basal viser positive takter

Udskolingsindsatsen Basal viser positive takter

En pilotevaluering foretaget af Statens Institut for Folkesundhed (SIF) tyder på, at Basal – sammen om trivsel særligt gavner dem, der har mest brug for det, nemlig elever med lav mental sundhed og lav self-efficacy (tro på egne evner).Basal – sammen om trivsel er en udskolingsindsats, der skal forebygge mistrivsel og dårlig mental sundhed blandt eleverne i 7.-10. klasse. 

Pilotafprøvningen peger desuden på, at Basal giver eleverne et givtigt indblik i deres tanker og hjernens funktion. De unge fremhæver også indsatsens konkrete værktøjer til stresshåndtering og bedre kommunikation som brugbare. Desuden betoner de en øget refleksion af, hvordan ens handlinger og kommunikation kan have betydning for andre, og hvordan man kan undgå eller håndtere konflikter.

”Vi har været rigtig begejstrede, og det har fyldt meget,
og for en gangs skyld lader det til, at der er noget, der er landet det rigtige sted.”
– Leder

Basal – sammen om trivsel gennemføres i samarbejde med Ole Kirk’s Fond.

SIF evaluerer fortsat indsatsen i forbindelse med, at Basal udbredes til yderligere 47 skoler fordelt på 35 kommuner fra skoleåret 2023/2024. Disse evalueringsresultater forventes offentliggjort primo 2025.

Læs mere om resultaterne af pilotevalueringen på www.sammenomtrivsel.coms nyhedsside.  

For yderligere info om indsatsen kontaktes
Chefkonsulent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tlf.3027 7747 / 3547 5741.


Unge med stress og angst får hjælp under uddannelse

Unge med stress og angst får hjælp under uddannelse

97 % af deltagerne på ungeindsatsen Godt igennem uddannelse svarer, at de har fået et udbytte af forløbet. Det viser en pilottest, der er foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut.

Godt igennem uddannelse er et ung-til-ung-baseret gruppeforløb, der er målrettet unge med symptomer på stress, angst eller depression. Indsatsen gennemføres på ungdomsuddannelsessteder for at hjælpe nogle af de mange unge, som oplever mentale udfordringer, mens de er under uddannelse.

Handlemuligheder og selvtillid
Cirka 2/3 af de unge har angivet, at deres symptomer i høj eller nogen grad gør det vanskeligt at følge med på deres ungdomsuddannelse. Efter endt forløb angiver 42 %, at de i høj grad har fået udbytte af forløbet, mens 55 % svarer, at de i nogen grad har fået udbytte.

De unge fremhæver særligt, at indsatsens teknikker og redskaber giver nye handlemuligheder og selvtillid. Samtidig oplever de bedre trivsel og større overskud i hverdagen, når de får hjælp under uddannelse. De har desuden fået større accept af deres udfordringer og erfarer, at de ikke er alene om at opleve de her ting.

“Jeg har tidligere siddet meget for mig selv. Nu kan jeg sidde sammen med de andre og være en del af fællesskabet. Noget, jeg også kan bruge når jeg skal starte på min nye uddannelse.” – Deltager

Konkrete værktøjer hjælper de unge
Godt igennem uddannelse indeholder konkrete værktøjer, som hjælper de unge i dagligdagen. Det gælder både i svære situationer og som strukturskabende element, der giver overblik, ro og overskud i dagligdagen.

“Man kan bedre overskue og dukke op til undervisningen, fordi man føler sig mere tryg, når man kan huske tilbage på værktøjerne, hvis der kommer en ubehagelig situation.” – Deltager

Baggrund
Godt igennem uddannelse er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond. Indsatsen blev i 2022 testet på seks ungdomsuddannelsessteder og udbredes fra 2023 til yderligere 25 skoler. Den er udviklet på baggrund af det evidensbaserede kursus LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge.

Danmarks Evalueringsinstitut evaluerer fortsat indsatsen i 2023 og 2024. Disse evalueringsresultater forventes offentliggjort primo 2025.

”Det er et helt vildt godt kursus og jeg kan klart anbefale det, især hvis man overtænker meget eller tit bliver ked af det og ikke kan sove.” – Deltager

Se også Danmarks Evalueringsinstituts nyhed om pilottesten.

For yderligere info om indsatsen kontaktes
Chefkonsulent Ann Sofie Nilsson, an@sundkom.dk, tlf. 2029 3126 / 3547 5741.

Behov for en bred trivselsindsats

Behov for en bred trivselsindsats

Seks skoler har fået uddannet medarbejdere og er i fuld gang med trivselsindsatsen ”Basal – sammen om trivsel” i 12 klasser i udskolingen. Denne trivselsindsats pilottestes i 2022-23 og udrulles til 40 skoler i skoleåret 2023-24.

I en video på https://youtu.be/XlMmHrmwEL0 fortæller skoleleder Louise Hjortebjerg Theil, Havrehedskolen (Nordfyns Kommune), og Anne Katrine Melnyk, faglig leder i udskolingen på Søborg Skole (Gladsaxe Kommune), om deres incitament til at gå med i indsatsen.

“Basal – sammen om trivsel” skal dæmme op for den stigende mistrivsel og dårlige mentale sundhed, som ses blandt børn og unge. Det sker gennem klassebaserede forløb, som styrker eleverne i at tro på egne evner. Samtidig lærer de at forstå sig selv og andre bedre. Læs om, hvad Basal bygger på, og hvorfor der er brug for en indsats som Basal på Basal – sammen om trivsel.

“Basal – sammen om trivsel ” gennemføres af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Ole Kirk’s Fond.

Deltag gratis i udbredelsen af projektet

Skoler og kommuner, som ønsker at deltage i indsatsen i 2023-2024, bedes kontakte Basal – sammen om trivsels sekretariat for mere info om indhold og opstart. Deltagelse er gratis. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.

Få pladser tilbage på indsats til unge under uddannelse

Få pladser tilbage på indsats til unge under uddannelse

Ungdomsuddannelsesinstitutioner, der oplever elever med stress, angst eller depression, kan stadig nå at deltage i udviklingsprojektet Godt igennem uddannelse, som har få gratis projektpladser tilbage. Projektet er målrettet elever på ungdomsuddannelser og giver unge, der har stress, angst eller depression redskaber til at håndtere deres udfordringer.

Indsatsen medvirker til at øge de unges muligheder for at komme godt igennem deres ungdomsuddannelse, så de kan komme videre ud i livet bagefter.

Godt igennem uddannelse gennemføres som gruppebaserede forløb med 8-14 elever på hvert hold. Man har en ugentlig mødegang på 2 timer, 7 uger i træk. Holdene ledes af uddannede instruktører, som selv har oplevet, at stress, angst og depression påvirkede deres ungdomsliv.

Indsatsen bygger på anerkendte og velafprøvede metoder og evalueres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
Læs mere om Godt igennem uddannelse.

Anja Pedersen, leder af studiecenter, Kolding HF og VUC siger følgende om indsatsen:

”Vi er glade for, at vi med indsatsen “Godt igennem uddannelse” kan støtte op om
vores elevers mentale trivsel, så de på trods af individuelle udfordringer med angst, stress og depression
kan lykkes med at gennemføre deres ungdomsuddannelse.


Godt igennem uddannelse
er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

For mere info og tilmelding til projektet kontaktes projektleder Ann Sofie Nilsson, an@sundkom.dk / +45 20 29 31 26.

Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Sundhedsministeriet har yderligere forlænget sin støtte til kommuner, som ønsker at udbyde mestringsforløbet LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Støtten er målrettet det gruppebaserede forløb for voksne pårørende og omfatter også pladser på online og e-læringsforløb.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende har fokus på den pårørendes situation. Indsatsen øger blandt andet den pårørendes trivsel og reducerer risikoen for langvarig stress og depression.

Over halvdelen af landets kommuner har allerede modtaget støtte og tilbyder nu deres pårørende hjælp gennem dette evidensbaserede kursus.

Kommuner, som endnu ikke har modtaget støtte, kan med forlængelsen- frem til udgangen af 2023 – få tildelt følgende ydelser og økonomiske midler til opstart og drift:

Læs mere om LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

For tildeling af støtte
Ansøgning om støtte til kommuner sker ved henvendelse til Komiteen for Sundhedsoplysning.
Kontakt chefkonsulent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tlf. +45 3027 7747.