LÆR AT TACKLE som fjernundervisning

LÆR AT TACKLE som fjernundervisning

Da Corona-pandemien tegner til at blive af længere varighed end først antaget, har vi igangsat udvikling af særlige instruktørmanualer til fjernundervisning af LÆR AT TACKLE-kursister. Manualerne vil kunne tages i brug i tilfælde af, at det er nødvendigt at aflyse fysiske kurser på grund af risiko for smittespredning.

Fra og med januar 2021 kan alle landets LÆR AT TACKLE-instruktører deltage i Komiteens træningswebinarer, hvor man oplæres i at undervise via skærm. Webinarerne gennemføres løbende.

Fra 2021 kan kommende instruktører ligeledes gennemføre instruktøruddannelserne online. Samtidig arbejder vi på fremover at kunne tilbyde fjernvejledning af instruktører, der er under uddannelse eller klar til revurdering.

323 deltagere på den 14. nationale instruktørsamling

323 deltagere på den 14. nationale instruktørsamling

Hvorfor er vejen til forandring så kringlet? Det fik 323 deltagere fra 53 kommuner svaret på under LÆR AT TACKLEs 14. nationale instruktørsamling 28. oktober 2020. På grund af Covid-19 forløb samlingen som livestreaming, hvor deltagerne fulgte dagen i mindre grupper lokalt i kommunerne.

Dagens program bød blandt andet på foredrag med hjerneforsker Peter Lund Madsen, som fortalte om hjernen, forandring og den sunde levevis. Bagefter gjorde Anders Dahlin Koefoed (Psykiatrifonden) os kloge på styrkespotting, som samtidig var kickstart til dagens workshop. Vi fik også besøg af LÆR AT TACKLE-instruktør Maria Adele Bonde, som i et åbent og ærligt interview delte sine erfaringer med at skabe et godt liv som mor, hustru, medarbejder og ambassadør for EN AF OS på trods af langvarig sygdom.  

I løbet af programmet var der indlagt deltagerquizzer samt mulighed for, at alle kunne stille spørgsmål og bidrage med refleksioner i ordskyer, der blev vist på skærmen.

Se konferencehæfter fra tidligere samlinger HER

KONFERENCE 12. januar 2021 – Pårørende i fremtiden

KONFERENCE 12. januar 2021 – Pårørende i fremtiden

Komiteen afholder 12. januar 2021 virtuel konference om fremtidens pårørende. Konferencen byder på oplæg og samtaler med fokus på, hvordan pårørende styrkes i at håndtere det at være pårørende.

Dagen henvender sig til politiske og faglige beslutningstagere og medarbejdere i kommuner, regioner og stat samt interesseorganisationer og andre, der arbejder med pårørende. Detaljeret program følger.

Sæt allerede nu kryds ved 12. januar mellem kl. 12:30-15:30 og tilmeld dig på https://kfs.nemtilmeld.dk/61/
Detaljeret program følger. Deltagelse er gratis.