Kommunen, borgeren og det virtuelle rum 2022

Kommunen, borgeren og det virtuelle rum
– fremmøde eller on demand?

Konferencen blev afholdt virtuelt 4. maj 2022

Hvilke forventninger har kommunernes borgere i en tid, hvor næsten al information ligger online, og vi har vænnet os til at erstatte mange fysiske møder med virtuelle rum? Og hvordan kan vi supplere den fysiske kommunikation med den virtuelle?

Arrangør: Komiteen for Sundhedsoplysning og Københavns Kommune

Med input fra en helt anden verden bød Københavns, Gladsaxe, Køge og Viborg kommuner i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning indenfor til en virtuel formiddag. Programmet bød på vidensdeling og inspiration til, hvordan man kan – og måske skal – fange borgernes opmærksomhed i fremtiden.

Man kunne blandt andet møde sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling, fremtidsforsker og direktør Bogi Eliasen og kommunikations- og public affairsdirektør Annette Spanggaard fra Coca Cola. Detsuden hørte man om  Københavns, Gladsaxe, Køge og Viborg kommuners samt Komiteen for Sundhedsoplysnings erfaringer med test af forskellige virtuelle platforme til LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

Info om optagelse

Program

9.30 – 9.35 Velkommen
Ved sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie WellingKøbenhavns Kommune

9.35 – 9.40 Præsentation af formiddagens program
Ved direktør Charan Nelander, Komiteen for Sundhedsoplysning

9.40 – 10.40 Fremmøde, online eller on demand?
Modereret debat: Hvordan digitale løsninger kan være et godt alternativ eller supplement til fysiske pårørendekurser. 
I debatten viderebringer 4 kommuner erfaringer med introduktion af virtuelle kurser til pårørende.
Moderator: D
irektør Charan Nelander, Komiteen for Sundhedsoplysning

10.40 – 11.00 Evaluering af Onlinetilbud – LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
Præsentation af resultaterne af Rambøll Managements evaluering
Ved chefkonsulent Malene Norborg Petersson, Komiteen for Sundhedsoplysning

11.00 – 11.20 Sundhedsstyrelsen: Det gode pårørendesamarbejde
Erfaringer fra “Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen” og webinarer som en måde at styrke det gode pårørendesamarbejde.
Ved specialkonsulent  Lærke Mette Stoltze Kaspersen  og Mine Sylow, Enhed for Ældre og demens, Sundhedsstyrelsen.

11.20 – 11.40 Det fremtidige møde mellem kommunen og borgeren
Ved fremtidsforsker og direktør Bogi EliasenInstitut for fremtidsforskning

11.40 – 12.00 Erfaringer fra det kommercielle virtuelle rum
Ved kommunikations- og public affairsdirektør Annette SpanggaardCoca Cola Company

12.00 – 12.25 Mødet med den virtuelle medborger/pårørende
Paneldebat med Pårørende i Danmark, Sundhedsstyrelsen, Københavns Kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning

12.25 – 12.30 Tak for i dag.

HENT evalueringsrapport HER

Arrangør

Komiteen for Sundhedsoplysning
Tlf: +45 3526 5400
kfs@sundkom.dk

Tilmelding

Senest 3. maj

Deltagelse er gratis

Fristen er overskredet

Tilbage til KONFERENCER