LÆR AT TACKLE

– På nemt dansk

For mennesker med begrænsede danskkundskaber

LÆR AT TACKLE – på nemt dansk er en sproglig bearbejdning af kurserne
LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE kroniske smerter.
Flere illustrationer, gentagelser, eksempler og et sprogligt enklere dansk gør det muligt at følge undervisningen uden tolk, selvom man kun taler lidt dansk. 

Deltagerne har forskellige modersmål. Fællesnævnerne er sygdomsudfordringer (angst, depression eller smerter) og det, at man har svært ved at tale og forstå dansk.

Indsatsen er udviket på baggrund af, at cirka 1/3 af Danmarks voksne befolkning har en eller flere langvarige sygdomme, herunder psykiske lidelser, men at hyppigheden er større blandt socialt udsatte og borgere med etnisk minoritetsbaggrund end hos etniske danskere. 

Begrænsede danskkundskaber er en af de ting, der afholder mange etniske minoriteter og andre fra at deltage i sundhedsindsatser, hvor man ellers kunne få hjælp og redskaber til at håndtere en hverdag med sygdom og dermed værne bedre om eget helbred. 

LÆR AT TACKLE – på nemt dansk er udviklet og testet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med i alt 6 kommuner, Københavns Sprogcenter og Indvandrermedicinsk Klinik, Hvidovre Hospital.

Projektet er støttet af TrygFonden.

Hent beslutningstagerfolder

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Se også

LÆR AT TACKLE
tæt på borgeren

 

LÆR AT TACKLE
kronisk smerte

 

LÆR AT TACKLE
angst og depression

 

LÆR AT TACKLE
hverdagen som pårørende

Udbyd kurset

Hør mere om opstart og drift hos
Specialkonsulent Malene Norborg Petersson

Mail: mn@sundkom.dk
Tlf: +45 30 27 77 47