LÆR AT TACKLE

– på nemt dansk

For mennesker med begrænsede danskkundskaber

Cirka 1/3 af Danmarks voksne befolkning har en eller flere langvarige sygdomme, herunder psykiske lidelser. Sygdommene forekommer hyppigere blandt socialt udsatte og borgere med etnisk minoritetsbaggrund end hos etniske danskere. Begrænsede danskkundskaber forhindrer mange i at deltage i sundhedsindsatser, hvor man ellers kunne få hjælp til at håndtere sygdom og hverdag.

LÆR AT TACKLE – på nemt dansk er en sproglig bearbejdning af kurserne
LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE kroniske smerter.
Flere illustrationer, gentagelser, eksempler og et sprogligt enklere dansk gør det muligt at følge undervisningen uden tolk, selvom man kun taler lidt dansk. 

Deltagerne har forskellige modersmål. Fællesnævnerne er sygdomsudfordringer (angst, depression eller smerter) og det, at man har svært ved at tale og forstå dansk.

LÆR AT TACKLE – på nemt dansk er udviklet og testet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med i alt 6 kommuner, Københavns Sprogcenter og Indvandrermedicinsk Klinik, Hvidovre Hospital.

Projektet er støttet af TrygFondenHent beslutningstagerfolder.

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Se også

LÆR AT TACKLE

tæt på borgeren

LÆR AT TACKLE

kronisk smerte

LÆR AT TACKLE

angst og depression

LÆR AT TACKLE

hverdagen som pårørende

Udbyd kurset

Hør mere om opstart og drift hos
Specialkonsulent Malene Norborg Petersson

Mail: mn@sundkom.dk
Tlf: +45 30 27 77 47