Tag styring over din hverdag

– Beskæftigelsesindsats

 

Beskæftigelsesindsats – Tag styring over din hverdag

Tag styring over din hverdag er en ny beskæftigelsesindsats målrettet udsatte borgere. Indsatsen, der er under udvikling, er onlinebaseret og skal få flere borgere, der står uden for arbejdsmarkedet, til at opnå lønnede arbejdstimer og selvforsørgelse.

Projektet er helhedsorienteret og har et kontinuerligt fokus på mestringsevne og progression hen imod arbejdsmarkedet i den enkelte borgers forløb.

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har andre barrierer end kun ledighed. Det kan fx være symptomer på stress, angst eller depression

Konkrete redskaber til borgere og nøglemedarbejdere
I projektet udvikles og afprøves en peer-to-peer mestringsindsats som onlinetilbud. Det sker tværkommunalt og i samarbejde med en række af landets jobcentre. Beskæftigelsesindsatsen omfatter følgende:

  • Undervisning
  • Øvelser
  • Træning af simple redskaber, som borgeren kan bruge på egen hånd.

Underviserne er uddannede instruktører, som selv har erfaring med de udfordringer, udsatte borgere oplever i forhold til at komme i beskæftigelse.

Endvidere kompetenceudvikles medarbejderne på jobcentre og sundhedscentre. Samtidig udvikles en ramme for, hvordan nøglemedarbejdere understøtter deltagernes fremmøde og aktive deltagelse i beskæftigelsesindsatsen.

Projektet evalueres af Deloitte. Der vil blive målt på øget mestringsevne og progression mod job.

Tag styring over din hverdag er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

 

Her udbydes indsatsen

Kommer snart

Afsæt i evidensbaserede indsatser

Onlineindsatsen udvikles med afsæt i redskaber og erfaringer fra programmerne LÆR AT TACKLE angst og depression, som er i drift i mere end 50 kommuner, samt LÆR AT TACKLE job og sygdom som udbydes i 27 kommuner.

Evaluering af de to programmer dokumenterer en række positive effekter på deltagerne. Blandt andet:

  • Øget self-efficacy (tro på egne evner)
  • Reduktion af symptomer på angst og depression
  • Øget evne til at mestre symptomer og hverdagens øvrige udfordringer.
  • LÆR AT TACKLE job og sygdom har desuden positiv effekt i forhold til at få borgere i ordinær beskæftigelse.

Læs mere om programmet bag de to indsatser på www.empowerment.dk

Interesseret i at indgå i projektet eller høre mere?
Indsatsen udvikles og afprøves i perioden 2021-2022 i samarbejde med jobcentre i 10 kommuner. Herefter udbredes indsatsen i 2023-2024 til i alt 35 kommuner.

For yderligere info kontaktes
Specialkonsulent Birgitte Thyde Søe, bt@sundkom.dk / +45 2173 4830.

Se også

LÆR AT TACKLE

job og sygdom

Kontakt

Specialkonsulent
Birgitte Thyde Søe

Mail: bt@sundkom.dk
Tlf: +45 2173 4830