BESKÆFTIGELSE

Beskæftigelsesrettet indsats

Danskerne bliver ældre og ældre. Samtidig står en stor gruppe mennesker i den arbejdsdygtige alder udenfor det danske arbejdsmarked. En del af disse mennesker er ikke i stand til at påtage sig ordinært arbejde her og nu.

For manges vedkommende kan årsagen findes i mentale eller fysiske udfordringer. Disse mennesker har brug for særlige indsatser, der kan få dem tilbage – eller ind – på jobsporet.

Undersøgelser viser, at beskæftigelsesrettede indsatser giver størst effekt, hvis de kombineres med indsatser, der fx har fokus på mestring af symptomer og helbred. 

Det afgørende er, at de tværfaglige indsatser tænkes ind parallelt med virksomhedsrettede forløb. Derfor er der et stort potentiale i at fremme mental sundhed for udsatte ledige – som eksempel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Indsatsen Tættere på job er et projekt, der skal hjælpe denne borgergruppe tilbage i beskæftigelse.

Kontakt

Specialkonsulent Birgitthe Thyde Søe

Mail: bt@sundkom.dk
Tlf: +45 21 73 48 30