Efteruddannelse

Vi tilbyder kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle i anvendelse af empowerment-baserede tilgange til deres arbejde med patienter.

Gennem sundhedspædagogiske metoder træner vi grupper af sundhedsprofessionelle, så de bliver bedre klædt på til at styrke patienternes empowerment og dermed også evnen til at mestre egen sygdom. 

Cases – efteruddannelse

Self-efficacy for sundhedsprofessionelle

Livet med nyresygdom

Kontakt

Chefkonsulent Nicolaj Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12