Efteruddannelse

Vi kompetenceudvikler sundhedsprofessionelle i at anvende empowerment-baserede tilgange i deres arbejde. Gennem sundhedspædagogiske metoder træner vi sundhedsprofessionelle, så de bliver endnu bedre til at styrke deres patienters empowerment og evne til at mestre sygdom. 

Eksempler på efteruddannelse

Self-efficacy for sundhedsprofessionelle

Livet med nyresygdom

Kontakt

Chefkonsulent Nicolaj Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12