LÆR AT TACKLE

– på væresteder

Socialt udsatte bliver bedre at mestre

Socialt udsatte i Danmark dør cirka 20 år tidligere end den gennemsnitlige danske befolkning. Årsagerne er blandt andet sygdomme og manglende overskud til at tage vare på eget helbred.

LÆR AT TACKLE – på væresteder er et forløb, som gør socialt udsatte mennesker med langvarig sygdom bedre til at håndtere deres liv og hverdag. Forløbene tilbydes og gennemføres på væresteder, hvor målgruppen allerede har sin gang og føler sig trygge. Indsatsen er et fast tilbud på en række væresteder.

En undersøgelse viser, at LÆR AT TACKLE er en relevant indsats til fremme af selvhjælp, sundhed og trivsel blandt værestedsbrugere. Desuden peger undersøgelsen på, at denne indsats kan nå en gruppe, som sædvanligvis er meget vanskelig at engagere i sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.

Resultater

  • 53 % er blevet bedre til at kommunikere med sundhedsprofessionelle
  • 81 % er blevet bedre til at sætte sig mål og nå dem
  • 75 % er blevet bedre til at håndtere symptomer
  • 100% er tilfredse eller meget tilfredse med kurset

Indsatsen er udviklet i et samarbejde mellem Komiteen for Sundhedsoplysning, væresteder og Landsforeningen af VæreSteder med støtte fra Sundheds- og ÆldreministerietHent beslutningstagerfolder.

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Se også

LÆR AT TACKLE

kroniske smerter

LÆR AT TACKLE

kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE

angst og depression

LÆR AT TACKLE

hverdagen som pårørende

Udbyd kurset

Hør mere om opstart og drift hos
Specialkonsulent Malene Norborg

Mail: mn@sundkom.dk
Tlf: +45 30 27 77 47