Er du vores nye kollega i Mestring & Empowerment?

Er du vores nye kollega i Mestring & Empowerment?

Komiteen for Sundhedsoplysning søger projektleder med erfaring inden for beskæftigelsesområdet. Vores nye kollega skal drive et af vores nye projekter i Enheden for Mestring og Empowerment. I enheden arbejder vi med udvikling, implementering, kvalitetssikring og undervisning bl.a. indenfor områderne mestring og online-læring. Du kan læse mere om vores aktiviteter på www.empowerment.dk eller  www.sundhedsoplysning.dk.

Projektet
Du skal være med til at igangsætte et projekt målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor sociale og psykiske udfordringer er en barriere for beskæftigelse. I projektet skal der blandt andet udvikles et online forløb, der skal medvirke til, at flere borgere med komplekse problemstillinger øger deres mestringsevne, så de kan rykke tættere på arbejdsmarkedet og i ordinær beskæftigelse. Udviklingen gennemføres i samarbejde med 10 kommunale jobcentre.

Arbejdsopgaver
Dine primære arbejdsopgaver vil være knyttet til dette projekt, herunder projektledelse i forhold til indsatsens udvikling og projektets samlede fremdrift. Jobbet indebærer en bred kontaktflade med forskellige aktører på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet og kræver gode samarbejdsevner og samtidig en evne til at arbejde selvstændigt og systematisk. Du vil skulle arbejde tæt sammen med et projektteam, der har kompetencer inden for online indsatser.

Vi søger en medarbejder, der:

 • Har en relevant, lang videregående uddannelse på kandidatniveau
 • Har erfaring med projektledelse og projektudvikling
 • Har indgående kendskab til beskæftigelsesområdet, herunder kommunale jobcentre
 • Er engageret, handlekraftig, god til at samarbejde og skabe relationer
 • Sætter en ære i at levere solide resultater
 • Er fleksibel mht. arbejdstider og er indstillet på en del rejseaktivitet (indenlands)

Desuden er det en fordel, hvis du har erfaring med:

 • Online-indsatser
 • Viden om projektets målgruppe (aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere)
 • Samarbejde med forskellige faggrupper, både på medarbejder- og lederniveau, fx inden for sundheds-, social- eller beskæftigelsesområdet i kommunerne
 • Fundraising
 • Undervisning, oplæg, workshops eller lignende

Som person er du løsningsorienteret, positiv og evner at arbejde effektivt med et samtidigt højt fagligt niveau. Du har desuden interesse i at arbejde med online løsninger. Vi tilbyder en arbejdsplads med projekter, der gør en forskel, hvor der er ”højt til loftet” og et uhøjtideligt miljø samt engagerede kollegaer.

Der er tale om en fastansættelse (fuldtid). Stillingen aflønnes efter kvalifikationer, men som udgangspunkt som specialkonsulent.

Ansøgningsfrist
Ansøgning og CV sendes til vb@sundkom.dk senest den 13. januar 2021 kl. 12.  
Der afholdes samtaler den 19. og 20. januar. Evt. anden samtale afholdes den 26. januar.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Enhedschef Lea Hegaard på mail
la@sundkom.dk eller telefon 2266 2671.

Program for konferencen ‘Pårørende i fremtiden’ er klar

Program for konferencen ‘Pårørende i fremtiden’ er klar

Mød blandt andre formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg Jane Heitmann, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling på Komiteens konference Pårørende i fremtiden – hvordan styrkes medgang i modgang? Det sker tirsdag 12. januar 2021 fra 12:30-15:30.

Programmet har fokus på, hvad vi ved om pårørendes vilkår og udfordringer, og hvordan de bedst styrkes, så de undgår selv at blive syge. Konferencen modereres af journalist  Anja Bo. Den foregår virtuelt.

Deltagelse er gratis og kræver tilmelding HER

Se det fulde program samme sted.

19,561 mio. skal styrke sårbare unge og voksne

19,561 mio. skal styrke sårbare unge og voksne

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget Komiteen kr. 19.561.000 til udvikling, afprøvning, evaluering og forankring af 2 nye indsatser, der skal understøtte, at sårbare unge og voksne kan blive en del af arbejdsmarkedet. Bevillingen gives på baggrund af, at mange kommuner og uddannelsesinstitutioner efterspørger indsatser til de nævnte målgrupper.

Godt igennem uddannelse – en mestringsindsats for elever på ungdomsuddannelser
Den ene indsats er målrettet unge der går på en ungdomsuddannelse, som på grund af mistrivsel, stress, angst og depression er i risiko for at afbryde deres uddannelsesforløb. Målet er at flere sårbare unge gennemfører deres uddannelse og – på sigt – kommer i job.

Indsatsen består af et syv ugers forløb, som skal styrke livsfærdigheder og tro på egne evner (self-efficacy). Desuden trænes de unge i at håndtere hverdagens udfordringer i uddannelsessammenhænge. Indsatsen understøttes af onlineforløb for nøglepersoner på uddannelsesinstitutionerne og forældre/pårørende. Indsatsen forankres i 2021-2024 på 31 uddannelsesinstitutioner, hvor mindst 600 elever vil få tilbudt indsatsen.

Tag styring over din hverdag – en mestringsindsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Den anden indsats er et online-forløb målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor bl.a. psykiske udfordringer er en barriere for beskæftigelse. Indsatsen skal medvirke til, at flere borgere med komplekse problemstillinger øger deres mestringsevne, så de kan rykke tættere på arbejdsmarkedet og i ordinær beskæftigelse.

Som en del af projektet udvikles og implementeres en ramme for den understøttende funktion, som kommunale medarbejdere i landets jobcenter skal varetage i forbindelse med borgerens forløb. Indsatsen forankres i projektperioden i 35 kommunale jobcentre. Mindst 400 borgere vil få tilbudt forløbet.

Indsatsen gennemføres i 2021-2024 og udvikles i samarbejde med 10 kommunale jobcentre.

For yderligere info om indsatserne kontaktes Enhedschef Lea Hegaard, la@sundkom.dk / 2266 2671.

Se også Den A.P. Møllerske Støttefonds nyhed