Teamleder til faglige opgaver og personaleledelse

Teamleder til faglige opgaver og personaleledelse

Komiteen for Sundhedsoplysning søger teamleder til Enhed for Mestring & Empowerment. Jobbet omfatter dels faglige opgaver, dels personaleledelse af cirka 5 medarbejdere.

Enheden arbejder med at udvikle, afprøve og forankre gruppebaserede mestringsindsatser for mange forskellige målgrupper – i stor skala. Fokus i indsatserne er at styrke den enkeltes (mentale) sundhed og trivsel ved hjælp af mestring af symptomer og udfordringer i hverdagslivet. Indsatserne evalueres og forankres i bl.a. kommuner, regioner, grundskoler og på ungdomsuddannelser. Cirka halvdelen af enhedens aktiviteter er knyttet til programmerne LÆR AT TACKLE.

Opgaverne i enheden omfatter fundraising og projektudvikling/projektledelse, løbende at opsøge nye kommuner/organisationer med henblik på at forankre indsatserne, undervisning og vejledning af frivillige, rådgivning af kommuner og andre organisationer om drift af indsatserne lokalt, planlægning af konferencer for frivillige, udvikling og opdatering af undervisningsmateriale samt løbende kvalitetsudviklingsarbejde. Du kan læse mere om enhedens arbejde her.

Dine hovedopgaver bliver:

 • Fundraising, herunder projektudvikling og udarbejdelse af ansøgninger
 • Opgaver relateret til projektledelse og projektkoordination
 • Undervisning og vejledning af frivillige i LÆR AT TACKLE
 • Udvikling og opdatering af undervisningsmateriale
 • Rådgivning af (især kommunale) medarbejdere om lokal drift af indsatserne
 • Planlægning og afvikling af konferencer for frivillige undervisere
 • Ledelse af ca. 5 medarbejdere i teamet, herunder medarbejderudviklingssamtaler (MUS), løbende sparring, afvikling af trivselsmøder mv.

Du vil blive en del af en enhed på i alt 16 personer og vil indgå i tæt samarbejde med andre interne- og eksterne samarbejdspartnere. Ledelsen vil blive varetaget sammen med en anden teamleder og enhedschefen.

Vi ser dig som en, der:

 • har en akademisk uddannelse, fx inden for folkesundhedsvidenskab, psykologi, pædagogik eller andet
 • har erfaring med fundraising, projektudvikling, projektledelse og undervisning
 • brænder for at arbejde med at udvikle og forankre indsatser indenfor sundheds- og/eller mestringsområdet
 • trives i at være opsøgende og udadvendt og kan tænke strategisk
 • er handlekraftig og serviceminded og ikke har noget imod selv at varetage små og store driftsopgaver
 • trives med en del rejseaktivitet i Danmark, da dette ligger i stillingen

Som person har du en løsningsorienteret og positiv tilgang til dine opgaver og kollegaer. Du er let at omgås, sætter faglig kvalitet højt og evner at arbejde struktureret og effektivt, så du når dine deadlines. Du kan fokusere på både helheden og detaljen, når det kræves. Du kan tage ansvar, skabe fremdrift og arbejde selvstændigt. Som teamleder har du solide relationskompetencer. Du søger dialogen og kompromiset – med både opgaveløsningen, medarbejdergruppen og den enkelte medarbejder for øje.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har viden om/erfaring med sundhedsområdet.

Vi kan tilbyde:

 • Et job med mening; din indsats kommer reelt til at gøre en afgørende forskel for mange mennesker i Danmark – både nu og i fremtiden.
 • En hverdag, der er omskiftelig med meget høj grad af selvstændighed i din tilrettelæggelse af opgaverne
 • Fleksibilitet mht. placering af arbejdstid samt mulighed for hjemmearbejde
 • Løbende, faglige udviklingsmuligheder
 • At blive en del af en spændende arbejdsplads, der er i konstant udvikling
 • At blive en del af et positivt og stærkt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til at lave solide løsninger. Du vil få nogle af Danmarks absolut bedste kollegaer og medarbejdere.

Praktiske oplysninger

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt.

Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til enhedschef Lea Hegaard la@sundkom.dk, 2266 2671.
Skriftlig ansøgning og CV sendes på e-mail mærket ”Teamleder” senest mandag d. 10. januar 2024 kl. 12.00 til job@sundkom.dk.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 15. januar 2024. En evt. 2. samtale vil blive afholdt d. 19. januar 2024.

Ny indsats skal få flere fædre på øremærket barsel

Ny indsats skal få flere fædre på øremærket barsel

En bevilling på 8,4 mio. kr. fra Egmont Fonden skal sikre udvikling af en ny indsats, som skal få flere mænd til at vælge øremærket barsel. Indsatsen hedder Snart far – en god barsel. Den er målrettet fædre, der er usikre på farrollen og barselsperioden. Projektet udvikles af Komiteen for Sundhedsoplysning.

En nyere undersøgelse viser, at kun 7 ud af 10 fædre i Danmark regner med at tage den øremærkede fædrebarsel. Det betyder, at man kan forvente, at for ca. 3 ud af 10 børn forkortes deres tid hjemme væsentligt. Samtidig går både barnet og faren glip af en unik mulighed for at opbygge særlige bånd, de kan bygge videre på resten af livet.

Om indsatsen

”Snart far – en god barsel” er en indsats for de fædre, der er usikre på deres farrolle, særligt i forbindelse med barslen. Indsatsen skal motivere flere fædre til at tilvælge de 11 ugers øremærket barsel ved at styrke fædrenes oplevelse af tryghed og selvtillid i farrollen. Det sker gennem et gruppebaseret mestringsforløb, der forankres i kommunerne. Indsatsen baseres på mangeårige erfaringer med det evidensbaserede program LÆR AT TACKLE. Dette program bygger på forskning og erfaring med mestring i praksis. 

Direktør i Egmonts Fondssekretariat, Heidi Sørensen, siger således om projektet:
”I Egmont er vi meget glade for at kunne støtte ’Snart far – en god barsel’. Vi arbejder altid med udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene, og der er ingen tvivl om, at mere tid og en tryg tilknytning til flere voksne har positiv betydning for små børns udvikling. Vi forventer, at indsatsen fra Komiteen for Sundhedsoplysning vil være til stor gavn for mange nye fædre og for barselskulturen i Danmark generelt”. 

Læs mere om ”Snart far – en god barsel” på Empowerment.dk.

Deltag i projektet

Fem kommuner inviteres i første omgang til at deltage i pilotafprøvning af indsatsen. Efter evaluering justeres indsatsen og udbredes frem mod 2027 i i alt 25 kommuner.

Kommuner, der ønsker at deltage eller høre mere, kan kontakte
Projektleder Line Vinther Andersen, lva@sundkom.dk/ 61 45 03 38
Projektkoordinator Christine Halling, ch@sundkom.dk/ 20 58 07 97