Rådgivning

Vi rådgiver eksterne parter i udvikling af  mindre,  større og nationale interventioner, tilrettelæggelse af workshops og temadage, metoder til adfærdsændring, samarbejde med frivillige og evalueringsmetoder mm.

Desuden rådgiver vi om forankring af indsatser i stor skala. 

Cases – rådgivning

Tarmkræft og stomi

Strategi for samarbejde med frivillige

rådgivning i evaluering

Litteraturgennemgang

Collabri og IBBIS

international rådgivning

Kontakt

Chefkonsulent Nicolaj  Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12