Rådgivning

Vi tilbyder eksterne parter rådgivning i udvikling af mindre eller større interventioner, udbredelse af interventionerne, tilrettelæggelse af workshops og temadage, metoder til adfærdsændring, samarbejde med frivillige, metoder til evaluering mm.

Desuden rådgiver vi om forankring af indsatser i stor skala. 

Cases – rådgivning

Tarmkræft og stomi

Strategi for samarbejde med frivillige

rådgivning i evaluering

Litteraturgennemgang

Collabri og IBBIS

international rådgivning

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71