Rådgivning

Vi rådgiver om udvikling af både mindre og landsdækkende interventioner, tilrettelæggelse af workshops og temadage, metoder til adfærdsændring, samarbejde med frivillige, evalueringsmetoder mm. Desuden rådgiver vi om forankring af indsatser i stor skala. 

Eksempler på rådgivning

Tarmkræft og stomi

Strategi for samarbejde med frivillige

rådgivning i evaluering

Litteraturgennemgang

Collabri og IBBIS

international rådgivning

Kontakt

Chefkonsulent Nicolaj  Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12