LÆR AT TACKLE

Hverdagen som pårørende

Forebygger stress, depression og mistrivsel

Mere end 750.000 i Danmark er pårørende til en person med alvorlige helbredsproblemer. Næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret. Hver tredje føler sig stresset og oplever, at arbejdslivet bliver påvirket negativt. Hver femte er selv blevet langvarigt syg på grund af sin situation.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et kursus, som er med til at forebygge, at pårørende udvikler stress, depression eller mistrivsel.

Forløbet giver deltagerne et netværk samt redskaber til at passe bedre på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Dermed kan de pårørende lettere forblive raske, have et aktivt arbejdsliv og fortsætte med at hjælpe deres nærtstående.

Indsatsen er  for voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom; fx demens, apopleksi, kræft, KOL, depression eller andre lidelser.

Pårørende får et mærkbart løft i deres trivsel og oplever reduceret risiko for langvarig stress og depression efter kurset. Det viser en evaluering foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Kurset udbydes også som onlineforløb.

Forløbet giver deltagerne følgende udbytte

 • Større trivsel
 • Reduktion af risiko for langvarig stress og depression
 • Mindre ensomhed
 • Mindre belastning
 • Mere tiltro til at kunne opnå praktisk og følelsesmæssig støtte fra omgivelserne (self-efficacy)

Få tildelt støtte til opstart og drift

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet i af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. 

Udbredelsen støttes af satspuljemidler under det daværende Sundheds- og Ældreministerium, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Kommuner kan til og med udgangen af 2023 få tildelt støtte ved henvendelse til Komiteen for Sundhedsoplysning.

Aftalen omfatter følgende: 

 • Engangsbeløb på kr. 34.000,-
 • Rådgivning om opstart (koordinatorintro)
 • Vederlagsfri uddannelse af to instruktører til kursusafholdelse. Den ene uddannelsesplads er øremærket koordinator.
 • Gratis kursusplads til én borger på LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende – online
 • Ubegrænset antal pladser på e-læringsforløbet LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
 • Løbende sparring med Komiteen for Sundhedsoplysning

Magnus Heunicke, sundhedsminister (2021-22):

“Pårørende yder ofte en stor omsorgsindsats for deres kære. Mange har desuden store bekymringer for fremtiden og skal træffe svære valg sammen med og i nogle tilfælde på andres vegne. Derfor er det vigtigt, at de får redskaberne til at passe på sig selv, så de fortsat kan have et godt liv, mens de passer på deres kære.”

“Det er positivt, at så mange kommuner allerede har taget imod muligheden for at tilbyde deres pårørende dette forløb, for vi kan se, at det hjælper dem med at få et bedre hverdagsliv. Jeg håber, at endnu flere kommuner – på baggrund af evalueringsresultaterne – vil følge trop.”

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Rammer og indhold

Et kursus løber over 7 uger med en ugentlig mødegang á 2,5 time. Hvert hold har typisk 12-16 deltagere.

Undervisningen ledes af to instruktører, som har gennemført en særlig uddannelse. Begge har selv erfaring med at være pårørende.

Forløbet er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. Kurset har tilhørende kursusbog.

Eksempler på kursusemner

 • At bede om hjælp
 • At bruge sit netværk
 • Håndtering af vanskelige følelser, fx dårlig samvittighed
 • Bedre kommunikation
 • Problemløsning
 • At få en god nats søvn
 • At træffe beslutninger
 • Håndtering af symptomer på stress

Se også

LÆR AT TACKLE
– online

Mand sidder i sofa med Ipad
LÆR AT TACKLE
– e-læring
LÆR AT TACKLE
angst og depression
LÆR AT TACKLE
kroniske smerter

Udbyd kurset

Hør mere om opstart og drift hos
Specialkonsulent Malene Norborg Petersson

Mail: mn@sundkom.dk
Tlf: +45 3027 7747