Udskolingsindsatsen Basal viser positive takter

Udskolingsindsatsen Basal viser positive takter

En pilotevaluering foretaget af Statens Institut for Folkesundhed (SIF) tyder på, at Basal – sammen om trivsel særligt gavner dem, der har mest brug for det, nemlig elever med lav mental sundhed og lav self-efficacy (tro på egne evner).Basal – sammen om trivsel er en udskolingsindsats, der skal forebygge mistrivsel og dårlig mental sundhed blandt eleverne i 7.-10. klasse. 

Pilotafprøvningen peger desuden på, at Basal giver eleverne et givtigt indblik i deres tanker og hjernens funktion. De unge fremhæver også indsatsens konkrete værktøjer til stresshåndtering og bedre kommunikation som brugbare. Desuden betoner de en øget refleksion af, hvordan ens handlinger og kommunikation kan have betydning for andre, og hvordan man kan undgå eller håndtere konflikter.

”Vi har været rigtig begejstrede, og det har fyldt meget,
og for en gangs skyld lader det til, at der er noget, der er landet det rigtige sted.”
– Leder

Basal – sammen om trivsel gennemføres i samarbejde med Ole Kirk’s Fond.

SIF evaluerer fortsat indsatsen i forbindelse med, at Basal udbredes til yderligere 47 skoler fordelt på 35 kommuner fra skoleåret 2023/2024. Disse evalueringsresultater forventes offentliggjort primo 2025.

Læs mere om resultaterne af pilotevalueringen på www.sammenomtrivsel.coms nyhedsside.  

For yderligere info om indsatsen kontaktes
Chefkonsulent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tlf.3027 7747 / 3547 5741.