Mestring af funktionel lidelse

–  En onlinebaseret indsats til mennesker med funktionelle lidelser 

 

Onlineindsats til mennesker med funktionel lidelse

Mestring af funktionel lidelse er en ny indsats målrettet borgere over 18 år, der har en funktionel lidelse, eller hvor der er lægeligt begrundet mistanke om tilstanden. I projektet udvikles, pilotafprøves, evalueres og forankres et digitalt forløb, der skal støtte disse mennesker i at mestre deres funktionelle lidelser – på tværs af sektorer.

Indsatsen udvikles som et onlinebaseret kursus, hvor deltagerne får redskaber til at håndtere de udfordringer, de oplever på grund af deres funktionelle lidelse. Desuden får de mulighed for at møde andre, der har lignende udfordringer.

Mestring af funktionel lidelse er baseret på det evidensbaserede program LÆR AT TACKLE, som  er kendt for mestringskurser vedrørende blandt andet kroniske smerter samt angst og depression.

Rammer og indhold

Mestringsforløbet består af 6 moduler. Hvert modul omfatter en e-læringsdel af 1 times varighed, hvor deltagerne forbereder sig på egen hånd, samt et livewebinar – også af 1 times varighed.

Webinaret ledes af en instruktør, der selv har erfaringer med de mestringsteknikker og redskaber, deltagerne arbejder med på kurset. Webinaret giver deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden. Hvert hold har cirka 15 deltagere. 

Pilottest og forankring

Mestring af funktionel lidelse er kommunalt forankret og pilottestes i 8 kommuner i 2025. Indsatsen udbredes i 2026 til et større antal kommuner. Borgere med bopæl i én af følgende kommuner kan deltage i pilottesten:

  • Frederiksberg
  • Furesø
  • Halsnæs
  • Helsingør
  • Hillerød
  • København
  • Køge
  • Odsherred

Mestring af funktionel lidelse er støttet af TrygFonden og evalueres af Statens Institut for Folkesundhed. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Klinik for Funktionelle Lidelser, Region Hovedstaden (projektejer) og Center for Funktionelle Lidelser, Region Sjælland samt de otte deltagende kommuner. 

 

Yderligere info om udvikling og udbredelse

Kommuner, der ønsker at høre mere om udvikling og udbredelse, kan kontakte projektleder Helene Rejkjær Hjort på hjh@sundkom.dk , tlf. 21 30 50 31.

Kontakt

Projektleder Helene Rejkjær Hjort
Mail: hrh@sundkom.dk 
Tlf. +45 21 30 50 31