Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Sundhedsministeriet har yderligere forlænget sin støtte til kommuner, som ønsker at udbyde mestringsforløbet LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Støtten er målrettet det gruppebaserede forløb for voksne pårørende og omfatter også pladser på online og e-læringsforløb.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende har fokus på den pårørendes situation. Indsatsen øger blandt andet den pårørendes trivsel og reducerer risikoen for langvarig stress og depression.

Over halvdelen af landets kommuner har allerede modtaget støtte og tilbyder nu deres pårørende hjælp gennem dette evidensbaserede kursus.

Kommuner, som endnu ikke har modtaget støtte, kan med forlængelsen- frem til udgangen af 2023 – få tildelt følgende ydelser og økonomiske midler til opstart og drift:

Læs mere om LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

For tildeling af støtte
Ansøgning om støtte til kommuner sker ved henvendelse til Komiteen for Sundhedsoplysning.
Kontakt chefkonsulent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tlf. +45 3027 7747. 

KONFERENCE 12. januar 2021 – Pårørende i fremtiden

KONFERENCE 12. januar 2021 – Pårørende i fremtiden

Komiteen afholder 12. januar 2021 virtuel konference om fremtidens pårørende. Konferencen byder på oplæg og samtaler med fokus på, hvordan pårørende styrkes i at håndtere det at være pårørende.

Dagen henvender sig til politiske og faglige beslutningstagere og medarbejdere i kommuner, regioner og stat samt interesseorganisationer og andre, der arbejder med pårørende. Detaljeret program følger.

Sæt allerede nu kryds ved 12. januar mellem kl. 12:30-15:30 og tilmeld dig på https://kfs.nemtilmeld.dk/61/
Detaljeret program følger. Deltagelse er gratis.