Komiteen for Sundhedsoplysning søger en erfaren projektleder til blandt andet at varetage udbredelse og forankring af den forebyggende trivselsindsats Basal – sammen om trivsel, som ligger i Enhed for Mestring & Empowerment.

Om Basal

Basal – sammen om trivsel er en mestringsindsats målrettet elever i 7.-10. klasse. Indsatsen er et klassebaseret elevforløb, der skal forebygge mistrivsel og styrke fællesskabet i udskolingen. Forløbet varetages af skolens medarbejdere; fx lærere, pædagoger, inklusionsmedarbejdere eller AKT-lærere, som har gennemført et kompetenceudviklingsforløb forud for brugen af Basal i klasserne. Indsatsen er udviklet og pilotafprøvet, og i perioden 2024-2027 skal den udbredes i stor skala. Du kan læse mere om indsatsen her.

Enhed for Mestring og Empowerment arbejder med at udvikle og forankre gruppebaserede mestringsindsatser for mange forskellige målgrupper i stor skala. Fokus i indsatserne er at styrke den enkeltes (mentale) sundhed og trivsel ved hjælp af mestring af symptomer og udfordringer i hverdagslivet. Indsatserne evalueres og udbredes i bl.a. kommuner, regioner, frivilligforeninger og på ungdomsuddannelser. Ca. 50 % af enhedens aktiviteter knytter sig til programmerne LÆR AT TACKLE. Du kan se mere her.

Dine hovedopgaver bliver:

 • Projektledelse af Basal – sammen om trivsel, herunder opsøge skoler og kommuner med henblik på implementering
 • Afholde følge- og styregruppemøder med organisationer og fonden, der har støttet indsatsen
 • Løbende kvalitetsudvikling af Basal
 • Undervisning og vejledning af lærere, der skal undervise klasserne i Basal
 • Undervisning og vejledning af frivillige i LÆR AT TACKLE
 • Udvikling og opdatering af undervisningsmateriale i LÆR AT TACKLE
 • Rådgivning af kommunale medarbejdere
 • Planlægning af konferencer for frivillige undervisere

Du vil blive en del af et team på i alt 16 personer og vil indgå i tæt samarbejde med andre interne- og eksterne samarbejdspartnere.

Vi ser dig som en, der:

 • har en akademisk uddannelse eller en læreruddannelse med en akademisk overbygning
 • har erfaring med undervisning i folkeskolen
 • har erfaring med projektledelse og undervisning
 • brænder for at arbejde med mestring, trivsel og frivillige
 • har solide relationskompetencer og trives i at være opsøgende og udadvendt
 • kan tænke strategisk
 • er handlekraftig og serviceminded og har ikke noget imod selv at varetage små og store driftsopgaver
 • både kan se dig selv varetage opgaverne i enheden bredt samt som projektleder for basal
 • trives med en del rejseaktivitet i Danmark, da dette ligger i stillingen.

Som person har du en løsningsorienteret og positiv tilgang til dine opgaver og kollegaer, du er let at omgås, sætter faglig kvalitet højt og evner at arbejde struktureret og effektivt, så du når dine deadlines. Du kan fokusere på både helheden og detaljen, når det kræves. Du kan tage ansvar, skabe fremdrift og arbejde selvstændigt.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har viden om/erfaring inden for trivsels- og/eller sundhedsområdet.

Vi kan tilbyde:

 • Et job med mening; din indsats kommer reelt til at gøre en afgørende forskel for mange børn og voksne i Danmark – både nu og i fremtiden.
 • En hverdag, der er omskiftelig med meget høj grad af selvstændighed i din tilrettelæggelse af opgaverne.
 • Fleksibilitet mht. placering af arbejdstid samt mulighed for hjemmearbejde.
 • Løbende, faglige udviklingsmuligheder.
 • At blive en del af en spændende arbejdsplads, der er i konstant udvikling.
 • At blive en del af et positivt og stærkt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til at lave solide løsninger. Du vil få nogle af Danmarks absolut bedste kollegaer.

Praktiske oplysninger

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt. Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til enhedschef Lea Hegaard la@sundkom.dk, 2266 2671. Skriftlig ansøgning og CV sendes på e-mail mærket ”Projektleder” senest mandag d. 8. januar 2024 kl. 12.00 til job@sundkom.dk.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 16. januar 2024. En evt. 2. samtale vil blive afholdt d. 22. januar 2024.