Pressemeddelelser

 

10. marts 2021
Nyt projekt vil løfte trivslen hos de ældste elever i folkeskolen

Det er i årevis gået ned ad bakke med danske unges mentale trivsel. En udvikling som de sidste måneders coronanedlukning kun har gjort værre. Det peger talrige eksperter på. Et nyt stort projekt vil bidrage til at vende udviklingen og give de unge nye redskaber til bedre mental sundhed. Fire kommuner inviteres i første omgang med til pilotafprøvning, mens målet er udbredlse af  indsatsen til mindst 40 kommuner. Bag projektet står Komiteen for Sundhedsoplysning med støtte fra Ole Kirk’s Fond.

12. januar 2021
Kommunal indsats forebygger stress og depression hos pårørende 

Mere end 750.000 pårørende i Danmark er i risiko for selv at blive syge på grund af ekstra belastninger. Pårørende, der har deltaget i indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende, har oplevet et mærkbart løft i deres trivsel og oplever reduceret risiko for langvarig stress og depression.
Det viser en evaluering fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Indsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune
. Indsats og evaluering gennemføres på baggrund af satspuljemidler under Sundheds- og Ældreministeriet. 

23. april 2020
Gratis online-hjælp til unge med angst og depression i 2 ud af 3 kommuner

Da Danmark er lukket ned, har Komiteen for Sundhedsoplysning, i samarbejde med kommunerne, åbnet op for, at unge med angst og depression frem til sommerferien kan få hjælp via et særligt onlinekursus. Udvidelsen sker på baggrund af midler fra den A. P. Møllerske Støttefond og TrygFonden.

 

27. november 2019
Kommunal indsats har betydelig positiv effekt på unge med angst og depression
– dokumenteret i ny effektevaluering

Et særlig selvhjælpsforløb har betydelige positive effekter på 15-25-årige, der har angst og depression. Det viser første del af en ny effektevaluering af indsatsen LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge. 483 unge har deltaget i evalueringen, som er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed. Indsatsen er udviklet  af Komiteen for Sundhedsoplysning og afprøvet i samarbejde med forvaltninger og enheder i 39 kommuner.

 

11. april 2019
Halvdelen af landets kommuner har takket ja til særlig pårørendeindsats

Hver anden danske kommune udbyder nu indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.
Komiteen for Sundhedsoplysning støtter kommunerne med at komme i gang med indsatsen ved hjælp af midler fra satspuljen på ældreområdet for 2018-2021.

 

26. marts 2019
Indsats får langtidssygemeldte markant hurtigere tilbage i job

Langtidssygemeldte med lav tro på egne evner kommer i arbejde efter kursus, hvor man lærer at håndtere job og sygdom bedre. Det viser et randomiseret kontrolleret studie af beskæftigelseseffekten af kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Indsatsen er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og udviklet af
Komiteen for Sundhedsoplysning.

12. november 2018
Hjælp til de mest sårbare
–Lær at tackle angst og depression via gruppebaserede webforløb

Et nyt webbaseret gruppeforløb sikrer hjælp til angst- og depressionsramte, som ikke kan møde op til fysiske gruppeforløb. Indsatsen hedder LÆR AT TACKLE angst og depression – online. Den er udviklet af
Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med flere kommuner.


4. maj 2018
Økonomisk støtte til pårørendeindsats i alle landets kommuner

Samtlige 98 danske kommuner tilbydes nu økonomisk støtte til at udbyde pårørendeindsatsen
LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. 33 kommuner er allerede i gang. Støtten er en del af 15,8 mio. kr., som satspuljeparterne på ældreområdet har afsat til udbredelse af indsatsen. Komiteen for Sundhedsoplysning står for udbredelsen, som sker i perioden 2018-2021.

 

11. September 2017
Ny indsats får pårørende til at trives!

En netop offentliggjort evaluering af det nye pårørendekursus LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende viser, at kursisterne får det markant bedre efter kurset. Indsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. De første 19 kommuner har allerede tilkendegivet deres interesse for at opstarte kurset.

 

4. september 2017
Pårørende til langvarigt syge får bedre trivsel efter kursus

Siden januar 2017 har Københavns Kommune kørt et pilotforsøg med et særligt kursus til pårørende. En ny evaluering viser, at kurset har sikret de pårørende en bedre trivsel, og størstedelen er gået fra at være i høj eller middel risiko for at udvikle stress eller depression til ingen risiko.

 

2. maj 2017
Massiv interesse i kommunerne for at hjælpe unge med angst og depression

Næsten 40 % af de danske kommuner ønsker aktivt at bidrage til udvikling af en indsats, der kan hjælpe unge med psykiske problemer. Det viser antallet af kommuner, der har ansøgt om at deltage i afprøvning af en særlig indsats målrettet 15-25-årige med symptomer på angst og depression.

 

12. januar 2017
Ny indsats på vej til unge med angst og depression

Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af deres uddannelse eller aldrig kommer i gang med en uddannelse. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilget 8,3 mio. kr. til udbredelse af et kursus, som kan hjælpe unge mellem 15 og 25 år, der har symptomer på angst eller depression. Projektet gennemføres af
Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med 25 kommuner m.fl.

 

25. oktober 2016
Hjælp til pårørende

At være pårørende til et menneske med alvorlig eller langvarig sygdom kan være så belastende, at man selv bliver syg eller får stress. Derfor har Komiteen for Sundhedsoplysning –med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet – udgivet bogen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

 

23. juni 2016
Kursus kan reducere angst og depression!

En ny evalueringsrapport fra Sundhedsstyrelsen konkluderer, at kurset LÆR AT TACKLE angst og depression har statistisk signifikant positiv effekt, og at kurset er et værdifuldt supplement til behandlingen af mennesker med angst og depression.

 

7. juni 2016
Værestedsbrugere lykkes med at skabe struktur i eget liv

En ny evalueringsrapport baseret på en værestedsindsats viser, at særlige teknikker kan få værestedsbrugere til at tage bedre hånd om egt liv.

19. april 2016
Borgernært succesprojekt udvides til 16 partnerskaber

Et succesfuldt LÆR AT TACKLE-projekt målrettet udsatte borgere fører nu til hele 16 nye indsatser i form af lokale partnerskaber mellem kommuner og almene boligforeninger.

 

August 2014
Regeringens nye sygedagpengereform sætter mestring på dagsordenen

Den nye sygedagpengelov forpligter kommunerne til at udbyde et beskæftigelsesrettet mestringstilbud, der kan få sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage til job.

 

November 2013
Min Handleplan – en plan, som virker!

En ny gratis APP hjælper dig med at lave handleplaner, så du lettere når dine mål.

 

Oktober 2013
Nyt initiativ skal få sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage på jobbet 

Mange langtidssyge borgere mister fodfæstet på jobbet i løbet af deres sygedagpengeperiode. Risikoen for permanent at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet stiger proportionelt med længden af sygefraværet. Lær at tackle job og sygdom er et nyt kursus med fokus på, at langtidssygemeldte sygedagpengemodtagere øger deres muligheder for at vende tilbage til arbejdet. Dermed mindskes risikoen for, at sygemeldte borgere udstødes fra arbejdsmarkedet. Kurset anbefales af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og ledes af frivillige borgere.