BAG OM INDSATSEN

LÆR AT TACKLE tæt på borgeren

Bag om indsatsen

FORSKNINGSRESULTATER

  • Evaluering af Satspuljeprojektet LÆR AT TACKLE angst og depression. En randomiseret kontrolleret undersøgelse. Sundhedsstyrelsen, 2016. HENT
  • LÆR AT TACKLE kroniske smerter. En randomiseret kontrolleret effektevaluering umiddelbart efter kurset og ved 5-måneder opfølgning. Epos, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, 2015. HENT
  • Lær at leve med kronisk sygdom. Dansk Sundhedsinstitut, 2011. HENT

UNDERSØGELSER

  • Procesevaluering af LÆR AT TACKLE angst og depression – i almene boligområder. COWI, 2016. HENT
  • Resumé af procesevaluering af LÆR AT TACKLE angst og depression i almene boligområder. COWI, 2016. HENT

Læs mere om indsatsen LÆR AT TACKLE – tæt på borgeren