RÅDGIVNING

Strategi for samarbejde med frivillige

Mange kommuner samarbejder med frivillige fx i rehabiliterings- og forebyggelsesarenaer. Vi rådgiver kommuner om mål- og rammesætning i forhold til samarbejdet med frivillige og lokale foreninger.

Blandt andet har vi rådgivet i opstart af samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle og frivillige, undervist i teknikker og rammesat samarbejdet med frivillige i en patientcafé med en rådgivningsfunktion.

Kontakt

Chefkonsulent Nicolaj  Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12