RÅDGIVNING

International rådgivning

Peers spiller en væsentlig rolle som supplement til sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsnet. Men hvordan bygger man et fundament, så peers kan bidrage positivt? Hvad skal der til for at komme i gang med indsatser baseret på peers? Hvem skal man samarbejde med, for at sikre en god opstart og solid forankring?

På baggrund af vores mangeårige erfaring med peer-to-peer self-management programmet CDSMP stiller vi os til rådighed for andre lande i forhold til udvikling, afprøvning og forankring af peer-indsatser.

EKSEMPLER

  • Moldova – Modning af et system, så det bliver i stand til at kunne arbejde med self-management og empowerment af patienter samt rådgivning i, hvordan man etablerer og pilottester CDSMP.
  • Schweiz – Rådgivning i kulturbearbejdning, som ligger ud over den sproglige oversættelse, erfaringsdeling om støtte af frivillige instruktører mm.
  • Holland – Rådgivning i rekruttering af frivillige instruktører og understøttelse af deres rolle som undervisere.
  • Tyskland –  Rådgivning i kulturbearbejdning, som ligger ud over den sproglige oversættelse, erfaringsdeling omkring støtte af frivillige instruktører mm.
  • Finland – 1-1 implementering af den model, som vi har implementeret i Danmark.

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71