RÅDGIVNING

Collabri og IBBIS

Mennesker med angst og depression sendes ofte rundt i sundhedssystemet, hvor de møder flere forskellige nøglepersoner. Derfor har vi – i samarbejde med Region Hovedstaden – udviklet to integrerede modeller, hvor en casemanager uddannes til at tage tovholderfunktionen i forhold til den pågældende patientgruppe.

    Eksempler:

    Kontakt

    Enhedschef Lea Hegaard

    Mail: la@sundkom.dk
    Tlf: +45 22 66 26 71