RÅDGIVNING

Collabri og IBBIS

Mennesker med angst og depression sendes ofte rundt i sundhedssystemet, hvor de møder flere forskellige nøglepersoner. Derfor har vi – i samarbejde med Region Hovedstaden – udviklet to integrerede modeller, hvor en casemanager uddannes til at tage tovholderfunktionen i forhold til den pågældende patientgruppe.

    Eksempler:

    Kontakt

    Chefkonsulent Nicolaj  Holm Ravn Faber

    Mail: nhf@sundkom.dk
    Tlf: +45 22 67 10 12