UNDERVISNING

Train the trainer – kaskade undervisning

Kaskadeundervisning betyder, at man træner en person i at forstå et emne, som denne efterfølgende videreformidler til en større skare (train-the-trainer).

Eksempelvis træner vi nøglepersoner i patientforeninger i at formidle konkret viden fra kommunen til foreningens ansatte eller medlemmer. Dermed kan foreningen styrke sit samarbejde med kommunerne.

Vi har også trænet nøglepersoner fra 52 medlemsforeninger i videreformidling af konkret viden til deres respektive foreninger. Det skete i regi af Foreningen Sjældne Diagnoser.

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71