UNDERVISNING

Samarbejde med frivillige

Vi udarbejder og faciliterer kompetenceudviklende forløb for kommunale sundhedskonsulenter og frivillige.

Forløbene klæder parterne på til at skabe et godt samarbejde omkring sundhedsfremmende aktiviteter i kommunale settings.

Kontakt

Chefkonsulent Nicolaj Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12