PROJEKTUDVIKLING

Kræftaftener

I samarbejdet med AMGEN udviklede vi et undervisningsforedrag for terminalkræftpatienter og deres partnere. I foredraget blev deltagerne præsenteret for selfmanagement-metoder, som de bagefter blev trænet i at anvende på egen hånd.

Undervisningsforedraget blev afviklet i alle landets 5 regioner – hver gang for 30-50 deltagere.

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71