PROJEKTUDVIKLING

Kræftaftener

I samarbejdet med AMGEN har vi udviklet et undervisningsforedrag for terminalkræftpatienter og deres partnere. I foredraget præsenteres deltagerne for selfmanagement-metoder, som de bagefter trænes i at anvende på egen hånd.

Undervisningsforedraget er blevet afviklet i alle landets 5 regioner – hver gang for 30-50 deltagere.

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71