PROJEKTUDVIKLING

Casemanagers i sundhedssystemet

Casemanagers i sundhedssystemet er typisk personer med klinikassistentfunktioner, som uddannes til at tage tovholderfunktionen i forhold til den pågældende patientgruppe.

Formålet er at undgå, at mennesker med angst og depression sendes ukoordineret rundt i sundhedssystemet, hvor de møder mange forskellige nøglepersoner.

I samarbejde med Region H har vi udviklet to integrerede modeller, der kan anvendes til uddannelse af casemanagers.

EKSEMPLER

Collabri  LÆR AT TACKLE angst og depression som en én-til-en intervention via en central tovholder.

IBBIS (Integreret Behandlings- og BeskæftigelsesIndsats til Sygedagpengemodtagere med depression, angst, tilpasningsreaktion, udbrændthed og stress).

IBBIS er en videreudvikling af Collabri. i IBBIS-projektet samarbejder sundhedsfagligt personale og kommunale beskæftigelseskonsulenter om at sikre, at den enkelte sygemeldte borger får en integreret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats.

Som en del af indsatsen tilbydes borgerne et gruppebaseret forløb. Forløbet koordineres af en casemanager, som vi uddanner til at være tovholder for den enkelte borger.

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71