FACILITERING

Samarbejde mellem sundhedscenter og apotek

I samarbejde med Pharmakon har vi faciliteret et forløb, der styrker apoteker og kommunale sundhedscentres samarbejde om forebyggelse og rehabilitering.

Kerneidéen var at ruste apotekernes ansatte til at rekruttere kursister til mestringskurserne LÆR AT TACKLE, som udbydes i kommunerne.

Modellen er med succes blevet afprøvet i 5 kommunale rehabiliteringscentre samt en række apoteker.

Kontakt

Chefkonsulent Nicolaj Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12