EFTERUDDANNELSE

Self efficacy for sundhedsprofessionelle

Skal man træne patienterne til at være gode til at gøre det, som sundhedspersonalet beder dem om? Eller skal de støttes i at blive gode til at tage selvstændige valg?

Vores udgangspunkt er baseret på viden om, at det er bedre at styrke menneskers kompetencer til selv at tage svære kritiske valg, frem for at andre træffer beslutningerne for dem og dermed fare for at beslutningen er svær at føre ud i livet.

Vi uddanner sundhedsprofessionelle i at integrere redskaber til at styrke patienter og borgeres self-efficacy (styrkelse af troen på egne evner) i deres patientkontakt. Når et menneske oplever at have tro på egne evner bliver vedkommende typisk en mere aktiv selvhjælper. Det kan fx være i forhold til træning, medicin eller andet.

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71