Mestring &
Empowerment

– Indsatser, projektudvikling
og national implementering

Hvad er Empowerment?

Empowerment refererer til, når et menneske styrker sin handleevne, kontrol og ejerskab over beslutninger, der påvirker dets levevilkår og hverdag. Man bliver empowered. Begrebet stammer fra borgerretsbevægelsen i USA fra 1960’erne og frem.

Empowerment kan både ses som et resultat i sig selv og som en proces og tilgang, hvor man som individ eller gruppe støttes i at …

Læs mere
  • synliggøre sine problemer
  • forholde sig kritisk til dem
  • via handling opnå kontrol over sin livssituation.

Empowermentbegrebet bruges ofte indenfor sundhedsområdet samt social-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne. Begrebet er tæt knyttet til mestringsbegrebetsom er de strategier og fremgangsmåder, en person eller gruppe benytter til at håndtere eller overkomme nye, svære og truende situationer som fx sygdom.

Sådan arbejder vi

Vi arbejder primært med mestring og empowerment i sammenhænge, der er gruppebaserede. Udgangspunktet er begrebet self-efficacy, som handler om at øge individets tro på at kunne håndtere sin situation.

I forskellige indsatser, der er udviklet til specifikke målgrupper, træner vi  deltagerne i at anvende forskellige strategier til at mestre hverdagslivet. Derved øger de deres mestringsevne og oplevelse af større handlekraft og kontrol. De bliver empowered.

Det arbejder vi med

LÆR AT TACKLE

Udvikling og drift af selvhjælps-kurser til syge og pårørende

Børn og Unge

Trivselsindsatser til udskoling og ungdomsuddannelser

Beskæftigelse

Beskæftigelsesrettede
indsatser og kurser

Projektudvikling

Brainsstorming, sparring, udvikling og proces – fra idé til færdigt projekt

Foredrag

Diskussionsoplæg og foredrag om bl.a. mestring og adfærdsændring

Facilitering

Konferenceledelse og styring af workshops og temadage

Rådgivning

Professionel rådgivning om sund-hedsrelaterede projekter og idéer

Efteruddannelse

Empowerment som professionel sundhedspædagogisk metode

Implementering

Lokal og national udbredelse af sundhedsfremmende indsatser

Undervisning

Uddannelse af frivillige undervisere og kompetenceudvikling af civile

Konferencer

Fysiske og virtuelle konferencer om mestring og empowerment

Seneste nyt

Eksempler på vores samarbejdspartnere