KOORDINATOR

Undersøgelser

Undersøgelser

Evaluering af netværksmodel

Netværksgrupper – litteraturafdækning

Netværksgrupper – Sammenfatning

Udvikling af model for netværk

Samarbejde mellem kommuner og
almen praksis

Projekt MERE TID