KOORDINATOR

Undersøgelser

Undersøgelser

Evaluering af netværksmodel
Netværksgrupper – litteraturafdækning
Netværksgrupper – Sammenfatning
Udvikling af model for netværk
Samarbejde mellem kommuner og
almen praksis
Projekt MERE TID